• Sporządzanie Sprawozdań Finansowych PSF, MSR, US GAAP, UK GAAP, HGB

Sporządzanie Sprawozdań Finansowych PSF, MSR, US GAAP, UK GAAP, HGB

Nasza firma przeprowadza badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych zarówno spółek krajowych, jak i podmiotów należących do międzynarodowych grup kapitałowych. Wśród naszych klientów znajdują się jednostki produkcyjne, handlowe oraz świadczące różnego rodzaju usługi, w tym instytucje działające w branży finansowej.

Naszym klientom zapewniamy stałe zespoły robocze odpowiedzialne za realizację projektu, jak również bezpośredni kontakt z biegłym rewidentem prowadzącym badanie sprawozdania finansowego. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania ustalonych z klientem terminów raportowania.