• Badania i Przeglądy Sprawozdań Finansowych

Badania i Przeglądy Sprawozdań Finansowych

Przeprowadzamy badania oraz przeglądyc sprawozdań finansowych zarówno według polskich, jak i międzynarodowych standardów rachunkowości. Metodologia naszego badania opiera się o trzy fundamentalne pojęcia:

Istotność - nasze procedury mają służyć zdobyciu pewności, że istotne nieprawidłowości nie występują.

Ryzyko badania - audytor planuje i przeprowadza badanie w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko badania do akceptowalnego niskiego poziomu zgodnego z celem badania.

Zapewnienia - dotyczące kompletności, prawidłowości, istnienia, wyceny oraz prezentacji odnoszących sie do każdego obszaru sprawozdania finansowego.

Zakres oferowanych usług:

  • Badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości;
  • Przeglądy sprawozdań finansowych według polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości;
  • Analiza wybranego fragmentu sprawozdania finansowego;
  • Badania pakietów konsolidacyjnych;
  • Opinie o skróconym sprawozdaniu finansowym.