• Edyta Kalińska
Edyta

Edyta Kalińska

Partner w Dziale Rewizji Finansowej, Region Zachód, biegły rewident

BDO Biuro Poznań

+48 61 622 57 00

Kontakt


Biegły rewident z 18-letnim doświadczeniem w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w tym również spółek giełdowych i zakładów ubezpieczeń.

Posiada również bogate doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie związanym z rachunkowością i finansami. Prowadziła projekty związane z wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, przeprowadzaniem due diligence, opracowaniem prospektów emisyjnych, połączeniami Spółek oraz szkolenia, szczególnie w zakresie rachunkowości zakładów ubezpieczeń, konsolidacji i instrumentów finansowych.

W BDO pełni również funkcję Dyrektora ds. Rozwoju i Jakości Audytu odpowiedzialnego za narzędzia pracy oraz konsultacje związane z metodologią audytu. Ze względu na znajomość języka niemieckiego i niemieckich standardów rachunkowości zajmuje się również obsługą Klientów niemieckojęzycznych w ramach German Desk.

Jako Regionalny Partner Zarządzający koordynuje prace Departamentu Rewizji Finansowej w Poznaniu i Wrocławiu.