• Przygotowanie Spółek do Wejścia na Giełdę

Przygotowanie Spółek do Wejścia na Giełdę

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu badań oraz przeglądów firm wprowadzających po raz pierwszy akcje do publicznego obrotu, jak również spółek notowanych na giełdzie. Braliśmy udział w IPO ponad 60 spółek.

Dzięki temu, iż nasz zespół składa sie z ekspertów specjalizujących się w różnych obszarach (audyt, podatki, corporate finance, doradztwo, szkolenia), jesteśmy w stanie przeprowadzić  zarówno cały proces, jak i wspierać naszych klientów w poszczególnych etapach.

Zakres świadczonych usług:

  • Weryfikacja historycznych informacji finansowych;
  • Badanie sprawozdań finansowych;
  • Weryfikacja prognoz finansowych;
  • Przekształcenie sprawozdań finansowych z polskich zasad rachunkowości na zasady     międzynarodowe;
  • Opracowanie danych finansowych do prospektu emisyjnego;
  • Przygotowanie prospektu emisyjnego;
  • Doradztwo w bieżących kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego.