• Postępowania Podatkowe i Sądowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Nietrafne rozstrzygnięcia organów podatkowych powodują, iż podatnicy zmuszeni są niejednokrotnie do dochodzenia swoich racji w postępowaniu podatkowym. Chcąc uchronić naszych klientów przed podobnymi sytuacjami skutecznie reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi i celnymi, pozwalając zaoszczędzić im czas i pieniądze, które musieliby poświecić samodzielnie przedzierając się przez skomplikowane procedury administracyjne. Natomiast tym klientom, którzy muszą bronić swoich praw już na etapie postępowania sądowego, nasz zespół doradców podatkowych i radców prawnych oferuje profesjonalne prowadzenie sądowych postepowań spornych z administracją podatkową i celną na wszystkich etapach postępowania.

Dzieląc się z Państwem naszymi umiejętnościami w tym zakresie oferujemy: 

  • Przygotowywanie wniosków o udzielenie interpretacji indywidualnych i reprezentacja w toku postępowań wszczętych na skutek wniosków;
  • Przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty;
  • Reprezentacja w trakcie kontroli podatkowych;
  • Reprezentacja w trakcie postępowań podatkowych i kontrolnych;
  • Postępowania przed sądami administracyjnymi;
  • Postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.