W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Zbliża się termin przekazania sprawozdania finansowego do KRS i Szefa KAS
Artykuł:

Zbliża się termin przekazania sprawozdania finansowego do KRS i Szefa KAS

11 października 2021

Ewa Matyszewska, Brand Manager |

TEMAT NA CZASIE  W terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego musi ono trafić do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). W tym roku dla jednostek, dla których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin ten upływa 15 października 2021.

W 2021 roku wydłużono znacząco terminy związane ze składaniem sprawozdań finansowych za 2020 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostki, dla których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym do końca września powinny zatwierdzić swoje sprawozdania finansowe, a najpóźniej do 15 października przekazać je do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Równocześnie, maksymalnie w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania jednostki zarejestrowane w KRS mają obowiązek złożyć sprawozdanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jednostki, które nie są wpisane do KRS muszą to zrobić w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, czyli w większości przypadków do 10 października. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dla których termin na złożenie sprawozdania minął już 31 lipca.

Sprawozdanie finansowe jednostki musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu (czyli np. wszystkich członków zarządu). Co istotne, w tym roku podpisy te powinny były być złożone najpóźniej do końca czerwca.

W przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdanie sporządza się w odpowiedniej strukturze logicznej oraz formacie, czyli w formacie elektronicznych plików XML. Plik XML to rodzaj pliku tekstowego zawierający uporządkowane dane opisywane znacznikami. Plik ten powinien być dodatkowo zgodny ze schematem XSD opisującym strukturę danych w sprawozdaniu. Wyjątkiem są przedsiębiorcy stosujący Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), którzy sami mogą wybrać format i strukturę logiczną sprawozdania finansowego albo sporządzić je w formie nieustrukturyzowanej.

Poza sprawozdaniem finansowym, postać elektroniczna jest obowiązkowa dla: sprawozdania z działalności; sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej; opinii biegłego rewidenta (lub sprawozdania z badania); sprawozdania z działalności grupy kapitałowej; sprawozdania z działalności jednostki dominującej; skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej. Dokumenty te należy przygotować w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego.

Przypomnijmy, że ustawa o rachunkowości za niesporządzanie, sporządzanie niezgodnie z przepisami czy też niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze przewiduje karę grzywny lub ograniczenia wolności.

Warto także pamiętać, że zgodnie z ustawą o KRS w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia - wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Jeśli mimo wezwania sprawozdanie nie zostanie złożone, sąd rejestrowy może wymierzyć grzywnę przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego i nakładać ją ponownie, a także wszcząć postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, jeżeli mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe.

 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/

 

POPRZEDNIO PISALIŚMY O: Od 2022 roku TPR będzie składany do końca listopada https://www.bdo.pl/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2021/od-2022-roku-tpr-bedzie-skladany-do-konca-listopada