W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Od 2022 roku TPR będzie składany do końca listopada
Artykuł:

Od 2022 roku TPR będzie składany do końca listopada

06 października 2021

Joanna Pasymowska, Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego |

TEMAT NA CZASIE  W ramach Polskiego Ładu termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) ma zostać wydłużony do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W ustawach o podatkach dochodowych pojawi się też specjalny poświęcony składaniu informacji rozdział, zawierający wszystkie dotyczące tej procedury przepisy.

W ramach zmian podatkowych zaplanowanych na 2022 rok w projekcie dużej nowelizacji prawa podatkowego w związku z programem Polski Ład zmodyfikowane zostaną także przepisy dotyczące cen transferowych.

W ramach tych zmian wprowadzony zostanie do obydwu ustaw o podatkach dochodowych nowy rozdział „Informacja o cenach transferowych”. Zmiana ta ma na celu wyraźne wyodrębnienie problematyki przekazywania informacji o cenach transferowych od zagadnień dotyczących dokumentacji cen transferowych.

W projekcie proponuje się przede wszystkim wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu (powiązanego oraz innego niż powiązany w zakresie transakcji innych niż kontrolowane dla potrzeb transakcji z tzw. rajami podatkowymi). Ponieważ sporządzenie i złożenie informacji o cenach transferowych ma związek z dokumentacją cen transferowych, na podstawie której sporządzana jest informacja, termin jej złożenia wypada miesiąc później od terminu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych.

W przypadku podatników, dla których rok podatkowy jest taki sam, jak rok kalendarzowy oznacza to, że informację TPR trzeba będzie złożyć do końca listopada.

Projekt wprowadza ponadto zmianę w zakresie organu, do którego składana jest informacja o cenach transferowych. Zgodnie z nowym przepisem, informację będzie się składało do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego. Projektowane przepisy precyzują także obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych dla spółek niebędących osobami prawnymi. W takim przypadku informacja ta będzie składana, co do zasady, do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności spółki.

W przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej zobowiązanych do złożenia informacji o cenach transferowych organem właściwym dla złożenia informacji będzie organ właściwy dla podatnika, czyli podatkowej grupy kapitałowej, a nie spółki wchodzącej w jej skład – czyli organu, do którego składane jest zeznanie roczne dla PGK.

Doprecyzowano także sposób składania informacji o cenach transferowych dla spółek niebędących osobami prawnymi. Projektowane przepisy wskazują bezpośrednio, że informacja powinna być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Uproszczeniem przewidzianym w projekcie jest rezygnacja z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, który zobowiązany jest do złożenia informacji o cenach transferowych za spółkę. Lokalną dokumentację cen transferowych sporządza spółka niebędąca osobą prawną (w przypadku, gdy jest podmiotem zobowiązanym do jej sporządzenia). W związku z tym uzasadnione jest, aby informacja o cenach transferowych była składana przez podmiot, tj. spółkę niebędącą osobą prawną.

Nad projektem pracuje obecnie Sejm. Wcześniej opisywaliśmy zmiany, w zakresie pojęcia podmiotu powiązanego, korekty cen transferowych, mechanizmu safe harbour finansowego, terminów sporządzania dokumentacji lokalnej (local file), pojęcia transakcji kontrolowanej, dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej cen transferowych oraz zwolnień z obowiązku sporządzania analizy porównawczej, likwidacji oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji lokalnej.

Jeśli pojawią się u Państwa jakiekolwiek pytania dotyczące cen transferowych zapraszamy do kontaktu z Joanną Pasymowską, doświadczonym starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO: https://www.bdo.pl/pl-pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe

 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/

 

W POPRZEDNIM TYGODNIU PISALIŚMY O: Nie będzie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych Publikacje i alerty ekspertów BDO - alerty podatkowe, publikacje prawne i ważne interpretacje podatkowe - BDO