W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Ogłoszono bazowe stopy procentowe i marże dla safe harbour
Artykuł:

Ogłoszono bazowe stopy procentowe i marże dla safe harbour

13 stycznia 2021

Joanna Pasymowska, Starszy Maenadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego |

TEMAT NA CZASIE  Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowe obwieszczenie o rodzaju bazowej stopy procentowej i wysokości marży, potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczki, kredytu lub emisji obligacji zawieranych między podmiotami powiązanymi, uprawniającego do skorzystania z uproszczenia typu safe harbour (tzw. bezpieczna przystań).

W Monitorze Polskim (z 2020 r. poz. 1198) opublikowano obwieszczenie ministra finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Obwieszczenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r.

W obwieszczeniu ogłasza się rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczki, kredytu lub emisji obligacji zawieranych między podmiotami powiązanymi, uprawniającego (jako jeden z warunków) do skorzystania z uproszczenia typu safe harbour w zakresie cen transferowych.

W Polsce regulacje w zakresie safe harbour obowiązują od 1 stycznia 2019 roku dla: usług o niskiej wartości dodanej oraz niektórych transakcji finansowych (pożyczek). Co istotne, zawarte w przepisach uproszczenia nie są obowiązkowe, co oznacza, że podatnik może je zastosować, ale nie ma takiego obowiązku.

W zakresie pożyczek polskie przepisy przewidują obecnie, że w przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są̨ spełnione warunki: oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę̨, określone w obwieszczeniu ministra finansów aktualnym na dzień zawarcia tej umowy; nie przewidziano wypłaty innych niż̇ odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii; pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż̇ 5 lat; w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty; pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę̨ lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, rodzaje bazowej stopy procentowej i wysokość marży podane w obwieszczeniu nie powinny stanowić tzw. benchmarku dla potrzeb analizy cen transferowych. W przypadku nieskorzystania przez podatnika z uproszczenia typu safe harbour będą miały zastosowanie ogólne zasady weryfikacji wysokości oprocentowania, zgodnie z zasadą ceny rynkowej (trzeba odnosić się do stóp procentowych i marży stosowanej na rynku).

Jeśli będziecie mieć Państwo pytania dotyczące cen transferowych zapraszamy do kontaktu z Joanną Pasymowską, doświadczonym starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO: https://www.bdo.pl/pl-pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe

 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/

 

W POPRZEDNIM TYGODNIU PISALIŚMY O: Kolejne zmiany w przepisach o TPR oraz dokumentacji lokalnej Kolejne zmiany w przepisach o TPR oraz dokumentacji lokalnej - BDO