• Zarząd BDO

Zarząd BDO

dr Andre Helin

Prezes Zarządu

Wybitny ekspert i uznany autorytet w dziedzinie rachunkowości i finansów. Wysoko ceniony doradca, wykładowca wielu szkoleń, autor licznych podręczników i fundamentalnych publikacji stanowiących standard w polskiej rachunkowości. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Danish State Authorized Public Accountant, polski biegły rewident. Jeden z nielicznych w Polsce ekspertów posiadających uprawnienia biegłego rewidenta w dwóch krajach. Posiada wieloletnią praktykę we współpracy z instytucjami finansowymi, krajowymi i zagranicznymi grupami kapitałowymi, spółkami giełdowymi, przedsiębiorstwami rodzinnymi. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Promocji Kadr, były wieloletni członek Komisji ds. Standardów rewizji finansowej przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Doradzał Radzie Polityki Pieniężnej i Prezesowi NBP w zakresie zastosowania MSR w instytucjach finansowych.

 

Anna Bernaziukdr Anna Bernaziuk

Członek Zarządu

Ekspert i uznany autorytet w dziedzinie rachunkowości i finansów, biegły rewident z bogatym doświadczeniem w procesach badania i upubliczniania spółek. Wysoko ceniony doradca, wykładowca licznych szkoleń z obszaru rachunkowości, m.in. w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, instrumentów finansowych oraz fuzji i przejęć kapitałowych. Współautorka kilkunastu praktycznych, wysoko cenionych publikacji i artykułów z zakresu rachunkowości. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych. W BDO kieruje m.in. pracami Komitetu ds. Standardów Rachunkowości. Jako Partner Zarządzający w BDO Działem Audytu jest odpowiedzialna za nadzór oraz koordynację rocznego planu badań Działu.

 

Slawomir ChrzanowskiSławomir Chrzanowski

Członek Zarządu

Partner Zarządzający BDO Academy

Zarządza Działem Szkoleń BDO (BDO Academy) oraz filiami BDO działającymi pod markami: Polexpert, Eurodirect, Infor Training. Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu firmami szkoleniowo-doradczymi oraz technologicznymi, zdobyte jako dyrektor zarządzający, partner czy członek zarządu (Infor SA., Edustacja, FRRwP). Odpowiedzialny za rozwój działalności szkoleniowej BDO oraz działalności doradczej związanej z pozyskiwaniem środków unijnych. Współautor licznych projektów szkoleniowych, ekspert w zakresie rynku szkoleniowego, marketingu szkoleń i usług doradczych. Posiada bogate doświadczenie w projektach przejmowania i łączenia spółek.

 

Piotr GraczPiotr Gracz

Członek Zarządu

Partner w Dziale Business Services & Outsourcing

Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu międzynarodowych projektów oraz usługach doradczych świadczonych na rzecz grup kapitałowych.Zarządza praktyką w obszarze usług IT, tax compliance, sprawozdawczości finansowej, HR oraz kadrowo-płacowych. Specjalizuje się w planowaniu, strukturyzowaniu i optymalizacji procesów outsourcingowych.Jako Partner Zarządzający w BDO Działem Business Services & Outsourcing jest odpowiedzialny m.in. za nadzór usług doradczych w obszarze sprawozdawczości i konsolidacji z użyciem narzędzi BDO Reporting Suite opartych na produkcie IBM Cognos. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe i europejskie w zakresie zarządzania systemami informatycznymi.

 

Leszek KramarczukLeszek Kramarczuk

Członek Zarządu

Biegły rewident z ponad 20 letnim doświadczeniem w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wielu podmiotów, w tym spółek giełdowych. Posiada także doświadczenie w pracach dotyczących wdrażania międzynarodowych standardów rachunkowości, przeprowadzania due diligence, a także udziału w opracowywaniu prospektów emisyjnych. Autor artykułów z zakresu rachunkowości. Prowadził wykłady w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Kieruje biurem BDO w Katowicach. Od kilku lat jest członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

 

 

Tomasz RudawskiTomasz Rudawski

Partner Zarządzający Działem Doradztwa

Doradca transakcyjny z 25-letnim stażem pracy w doradztwie corporate finance. Zasady pracy doradczej wykształcił podczas współpracy z renomowanymi bankami inwestycyjnymi (m.in. założyciel spółki Access, której w latach 90-tych udziałowcem był bank N.M. Rothschild & Sons Ltd. a następnie grupa UniCredit). Uznany ekspert w przeprowadzaniu transakcji m&a, ze szczególnym uwzględnieniem wykupów menadżerskich. W ramach prowadzonych projektów doradczych kieruje pracą zespołów multidyscyplinarnych. W BDO dopowiada za rozwój Działu Doradztwa Finansowego.

 

 

 

Mirosław Wróblewski

Dyrektor ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich

Posiada ponad 20-letnie, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi oraz zarządzaniu zespołami zadaniowymi w złożonych, multidyscyplinarnych projektach. Sprawny i innowacyjny organizator oraz koordynator przedsięwzięć i eventów. Ekspert w zakresie pozyskiwania środków unijnych w projektach miękkich. Doświadczony coach, czynny trener, autor praktycznych szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, negocjacji, prezentacji, wystąpień publicznych. Przygotował i prowadzi autorski program szkolenia dla trenerów szkoleń finansowych. Certyfikowany konsultant ROI Jack Phillips ROI Institute w zakresie jednostek sektora publicznego. W BDO kieruje Działem HR i odpowiada za rozwój zasobów ludzkich.