W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Nieoprocentowana pożyczka bez PIT
Artykuł:

Nieoprocentowana pożyczka bez PIT

09 maja 2022

Ewa Matyszewska, Brand Manager |

TEMAT NA CZASIE  Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki od niespokrewnionej osoby fizycznej jest obojętne podatkowo. Pożyczka taka nie spowoduje powstania po ich stronie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że nie ma konieczności płacenia PIT od nieoprocentowanej pożyczki między osobami fizycznymi. Zgodnie z tą interpretacją, jeśli strony umowy pożyczki ustaliły, że pożyczka zostanie udzielona bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla pożyczkodawcy za udostępnienie pożyczkobiorcy kapitału, oznacza to, że udzielona pożyczka ma charakter nieodpłatny. Zatem nieoprocentowana pożyczka, którą zainteresowani zaciągnęli od niespokrewnionych osób fizycznych, nie spowoduje powstania po ich stronie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Tym samym, nie są oni zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W interpretacji (nr 0115-KDIT2.4011.486.2021.1.MD) oparto się na przepisach Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Na gruncie Kodeksu cywilnego umowa pożyczki jest umową nieodpłatną, chociaż może mieć także charakter odpłatny. Odpłatność można ustalić w różny sposób, np. w postaci oprocentowania wyrażonego w pieniądzu, przeniesienia własności rzeczy oznaczonych co do tożsamości, zezwolenia na korzystanie z rzeczy, udziału w zysku osiągniętym przez pożyczkobiorcę.

Na podstawie tych regulacji oraz przepisów o nieodpłatnych świadczeniach, fiskus uznał, że jeżeli strony w umowie pożyczki zastrzegły brak odpłatności w postaci odsetek, to fakt ten nie rodzi skutków podatkowych w postaci uzyskania przez pożyczkobiorcę nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki jest obojętne podatkowo.

Warto jednak pamiętać, że pożyczki udzielane między osobami fizycznymi podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W pewnych granicach (do 9637 zł; limit dotyczy wszelkich pożyczek uzyskanych od jednej osoby w ciągu pięciu lat) ze zwolnienia z tego podatku korzystają zaś członkowie najbliższej rodziny. Pozostałe osoby (osoby wobec siebie obce) korzystają ze zwolnienia tylko przy pożyczkach do 1000 zł.

Więcej na Instagramie BDO Poland - ZAPRASZAMY: https://www.instagram.com/bdo_poland/

 

POPRZEDNIO PISALIŚMY O: Nowe rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości Nowe rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości - BDO