W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Finansowanie społecznościowe z pełną rachunkowością
Artykuł:

Finansowanie społecznościowe z pełną rachunkowością

01 sierpnia 2022

Ewa Matyszewska, Brand Manager |

TEMAT NA CZASIE  Jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych to nowa kategoria podmiotów objętych ustawą o rachunkowości i podlegające badaniu przez biegłych rewidentów.

W Dzienniku Ustaw z 14 lipca 2022 r. pod poz. 1488 opublikowano ustawę z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (obowiązuje od 29 lipca 2022 r.). Ustawa ta określa szczególne wymogi prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz organizację i tryb wykonywania nadzoru nad dostawcami tych usług. Wprowadza też zmiany w ustawie o rachunkowości, skutkiem których jest objęciem przepisami ustawy o rachunkowości także jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, bez względu na wielkość przychodów. Na podstawie tych zmian, roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność jednostek działających na podstawie przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych podlegać będą badaniu przez firmę audytorską.

Niezależnie od tego nowa ustawa przewiduje, że Komisja Nadzoru Finansowego może zlecić firmie audytorskiej kontrolę sprawozdań finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia przez dostawcę usług finansowania społecznościowego wynika z ustawy o rachunkowości, lub kontrolę prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, w przypadku powzięcia wątpliwości co do ich prawidłowości, rzetelności lub jasności. W przypadku gdy kontrola wykaże istotne nieprawidłowości, dostawca usług finansowania społecznościowego zwraca Komisji koszty jej przeprowadzenia.

Nowe przepisy przewidują także, że biegły rewident oraz firma audytorska, badające sprawozdania finansowe dostawcy usług finansowania społecznościowego lub jednostki dominującej wobec tego dostawcy, niezwłocznie przekazują KNF oraz radzie nadzorczej i zarządowi odpowiednio dostawcy usług finansowania społecznościowego oraz jednostki dominującej wobec tego dostawcy istotne informacje, które uzyskali w związku z wykonywanymi czynnościami, dotyczące zdarzeń, które powodują: powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów regulujących świadczenie usług finansowania społecznościowego lub interesów klientów przez dostawcę usług finansowania społecznościowego, członków zarządu lub pracowników tego dostawcy; powstanie zagrożenia dla dalszego świadczenia usług finansowania społecznościowego; odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego dostawcy usług finansowania społecznościowego, wydanie opinii negatywnej albo wniesienie zastrzeżeń, zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Biegły rewident oraz firma audytorska będą mogły odstąpić od powiadomienia rady nadzorczej i zarządu, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli powstanie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez członka rady nadzorczej lub zarządu.

 

Więcej na Instagramie BDO Poland - ZAPRASZAMY: https://www.instagram.com/bdo_poland/

 

POPRZEDNIO PISALIŚMY O: Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w VAT Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w VAT - BDO