W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Duże firmy będą składać sprawozdanie o podatku dochodowym
Artykuł:

Duże firmy będą składać sprawozdanie o podatku dochodowym

10 października 2022

Ewa Matyszewska, Brand Manager |

TEMAT NA CZASIE  Podatnicy CIT będą musieli składać sprawozdania o tym gdzie i jakie podatki dochodowe płacą. Takie zmiany wprowadzić ma nowelizacja ustawy o rachunkowości, założenia której pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt (druk UC 134) ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ma na celu implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (Dz. Urz. UE L 429 z 1.12.2021, str. 1). Nowe przepisy nałożą na jednostki objęte obowiązkiem raportowania danych do organów podatkowych, obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje.

Dane zawarte w sprawozdaniu będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw UE, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych (tzw. rajów podatkowych). W odniesieniu do pozostałych jurysdykcji podatkowych informacje będą przedstawiane w formie zagregowanej.

Dyrektywa 2021/2101 nakłada na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe z UE (tj. jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne) obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje („sprawozdanie o podatku dochodowym”). W przypadku gdy takie duże przedsiębiorstwo wielonarodowe nie podlega przepisom państw członkowskich UE obowiązek ten został nałożony na ich średnie i duże jednostki zależne z UE albo oddziały utworzone w UE. Warunkiem stosowania przepisów dyrektywy 2021/2101 jest spełnienie przez przedsiębiorstwo wielonarodowe przede wszystkim progu przychodowego. Przepisy te znajdą zastosowanie w przypadku, gdy skonsolidowane przychody jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy kapitałowej albo przychody jednostki samodzielnej przekraczają w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln EUR).

Projekt zmian w polskim prawie ma być gotowy w czwartym kwartale 2022 roku. Dyrektywa nakazuje implementację jej przepisów do 22 czerwca 2023 r.

Warto podkreślić, że unijna dyrektywa wymaga, aby sprawozdanie na temat informacji o podatku dochodowym zostały udostępnione na stronie internetowej ogółowi społeczeństwa w o najmniej jednym języku urzędowym Unii, nieodpłatnie, nie później niż 12 miesięcy po dniu bilansowym roku obrotowego, za który sporządza się sprawozdanie.

 

Więcej na Instagramie BDO Poland - ZAPRASZAMY: https://www.instagram.com/bdo_poland/

 

POPRZEDNIO PISALIŚMY O: Wysoka płaca minimalna oznacza drastyczny wzrost kar dla podatników https://www.bdo.pl/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2022/wysoka-placa-minimalna-oznacza-drastyczny-wzrost-kar-dla-podatnikow