W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Utrata wartości aktywów
Artykuł:

Utrata wartości aktywów

12 stycznia 2022

Edyta Kalińska, Partner w Dziale Rewizji Finansowej, Region Zachód, biegły rewident |

BDO W MEDIACH  Przełom roku to dla większości przedsiębiorstw koniec okresu rachunkowego i podatkowego. Jest to okres rozpoczynający proces zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, okres podsumowań i oceny, czy aktywa które są ujęte w księgach i mają być zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym mają prawidłową wartość, czy nie wystąpiły okoliczności wskazujące na utratę ich wartości – pisze na łamach Rzeczpospolitej Edyta Kalińska, Regionalny Partner Zarządzający Działem Rewizji Finansowej BDO, Region Zachód.

 

Światowa pandemia mocno wpłynęła na krajobraz biznesowy i spowodowała istotne zmiany w sposobie prowadzenia działalności. Zmiany te związane są z podwyższonym ryzykiem utraty wartości aktywów, szczególnie w tych branżach, na które pandemia wywarła największy wpływ. Dodatkowo pandemia i jej pośrednie skutki takie jak inflacja czy problemy z łańcuchami dostaw i cenami materiałów, zwiększyła niepewność dotyczącą prognozowania przyszłości.

W zmieniającym się dynamicznie otoczeniu gospodarczym niezwykle trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądać sytuacja w poszczególnych branżach i przedsiębiorcach w perspektywie roku a jeszcze trudniej jest sporządzić rzetelne plany wieloletnie a to długoterminowe prognozy przyszłych przepływów pieniężnych istotnie wpływają na wyniki testów na utratę wartości aktywów.

 

Regulacje w ustawie o rachunkowości

Definicja aktywów zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) wskazuje wyraźnie powiązanie między wartością aktywów a wpływem korzyści ekonomicznych w przyszłości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Artykuł 7 uor opisujący zasady wyceny aktywów i pasywów mówi natomiast o zachowaniu zasady ostrożnej wyceny i konieczności uwzględnienia zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, aby zasada ostrożności znalazła zastosowanie. Zasada ostrożności nakazuje aktualizację wartości aktywów, w jakiej są one wykazywane w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, do ich wartości możliwej do odzyskania, jeżeli jest ona niższa od wartości, w której dany składnik aktywów jest wykazywany w księgach rachunkowych na dzień bilansowy.

Szczegółowe zasady wyceny poszczególnych kategorii aktywów i pasywów zostały zawarte w art. 28 uor. Również i w nim znajdziemy odniesienia do zasady ostrożności. Artykuł 28 ust. 7 uor zawiera również definicję trwałej utraty wartości i wskazuje na konieczność dokonywania odpisów ze tego tytułu. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

 

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 12 stycznia 2022 r., str.: H1 i H8