W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Rząd pozwoli na podpisywanie sprawozdania przez jedną osobę
Artykuł:

Rząd pozwoli na podpisywanie sprawozdania przez jedną osobę

06 września 2021

Ewa Matyszewska, Brand Manager |

TEMAT NA CZASIE Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która pozwoli po spełnieniu określonych warunków, na podpisywanie sprawozdań finansowych przez jednego członka zarządu. Zmienić mają się także niektóre zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz przepisy dotyczące biegłych rewidentów.

Rząd przyjął i skierował tym samym do Sejmu nowelizację ustawy o rachunkowości, która pozwoli na podpisywanie sprawozdań finansowych przez jednego członka zarządu. Nowelizacja wprowadzi także nowe formaty elektroniczne dla sprawozdań finansowych oraz nałoży nowe obowiązki na biegłych rewidentów. Nowe rozwiązania miałyby w większości wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja wprowadza możliwość podpisania elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności przez jednego członka zarządu wieloosobowego, po uprzednim upoważnieniu przez pozostałych członków zarządu. Celem przepisu jest wprowadzenie uproszczeń dla jednostek kierowanych przez zarząd wieloosobowy, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z elektronicznym podpisywaniem sprawozdań. Odpowiedzialność zarządu i elektroniczna forma sprawozdań pozostaną bez zmian.

Oświadczenia oraz odmowy złożenia tych oświadczeń będą̨ sporządzane w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem. Jeżeli dokumenty zostaną̨ sporządzone w postaci papierowej, to osoba podpisująca sprawozdanie finansowe będzie sporządzała odwzorowania cyfrowe tych dokumentów, a następnie będzie opatrywała te odwzorowania podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Obecnie sprawozdanie muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu.

Nowelizacja ma wprowadzić jeden format elektroniczny przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przez emitentów. I tak na podstawie nowych przepisów emitenci sporządzający roczne sprawozdania finansowe w oparciu o polskie standardy rachunkowości, jak również zgodnie z MSR, będą sporządzać swoje sprawozdania finansowe, które stanowią część raportu rocznego, w formacie stosowanym dla celów rocznego raportu finansowego, o którym mowa w unijnym rozporządzeniu 2019/815, czyli XHTML (ang. Extensible Hyper Text Markup Language, czyli rozszerzalny język znaczników hipertekstowych). Jednostki niebędące emitentami, ale sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR będą mogły sporządzać sprawozdania finansowe w formacie stosowanym przez tę jednostkę dla celów rocznego raportu finansowego, o którym mowa w rozporządzeniu 2019/815 (XHTML) lub w innym formacie przeszukiwalnym.

Równocześnie wprowadzona zostanie możliwość niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne.

 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/

POPRZEDNIO PISALIŚMY O:​ Fiskus i ZUS chcą bieżącego dostępu do wszystkich ksiąg przedsiębiorcy