W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
My w mediach:

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

10 czerwca 2020

Michał Tomczyk , Partner w Dziale Rewizji Finansowej |

Roczne raportowanie spółek oraz grup kapitałowych to nie tylko jednostkowe czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wiele ciekawych informacji o sytuacji jednostki oraz jej planach na przyszłość można znaleźć w pozostałych elementach raportu rocznego, takich jak sprawozdanie z działalności, którego ważną częścią jest oświadczenie na temat informacji niefinansowych – pisze w Rzeczpospolitej Michał Tomczyk, biegły rewident, Partner w Dziale Rewizji Finansowej BDO.

Okazuje się, że nie tylko twarde dane finansowe, ale również podejście zarządu, rady nadzorczej i właścicieli do kwestii społecznych, środowiskowych i pracowniczych mogą wpływać na decyzje inwestycyjne uczestników rynku kapitałowego oraz konsumentów i pracowników.

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności spółki sporządzanego na podstawie art. 49 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r. (dalej: uor). Jednak nie każda spółka ma obowiązek jego przygotowania. Muszą być spełnione określone warunki. Obowiązek ten dotyczy podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym: emitentów papierów wartościowych oraz instytucji finansowych, w szczególności banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, podmiotów prowadzących działalność na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi i funduszach inwestycyjnych, a także innych jednostek wymienionych w art. 3, ust. 1e, pkt 1-6 uor.

Istotna jest również forma prawna jednostki. Zgodnie z art. 49b, ust. 1 uor, obowiązek sporządzania oświadczenia na temat informacji niefinansowych dotyczy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych lub tych spółek jawnych lub komandytowych, w których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Ustawa o rachunkowości wskazuje również, że tylko jednostki o określonej wielkości mają obowiązek sporządzać oświadczenie na temat informacji niefinansowych. W roku poprzedzającym rok sprawozdawczy, którego ma dotyczyć oświadczenie, jednostka musi przekraczać następujące wielkości:

  1. 500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz
  2. 85 000 000 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 000 000 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

 

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 10 czerwca 2020 r., str.: H1-H2