W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Informacje niefinansowe – oświadczenie spółki
Artykuł:

Informacje niefinansowe – oświadczenie spółki

04 grudnia 2019

Ewa Matyszewska, Brand Manager |

Duże jednostki zainteresowania publicznego o określonej formie prawnej oraz grupy kapitałowe, w których jednostką zainteresowania publicznego jest jednostka dominująca, mają obowiązek raportowania informacji niefinansowych. Ich ujawnianie może przyczyniać się do zwiększenia  wiarygodności największych jednostek oraz ujęcia w ich strategiach kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem – pisze w Rzeczpospolitej Filip Garbacz, Supervisor w Dziale Rewizji Finansowej, biuro w Poznaniu.

Obowiązek raportowania wynika z regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości, będących konsekwencją zaimplementowania przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. Podmiotami zobligowanymi do przygotowania oświadczenia na temat informacji niefinansowych, jako wyodrębnionej części sprawozdania z działalności są:

1) jednostki organizacyjne działające w oparciu o Prawo bankowe, przepisy o obrocie papierami wartościowymi, przepisy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych, przepisy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, niezależnie od wielkości przychodów,

2) podmioty zamierzające ubiegać się lub ubiegające się o zezwolenie na wykonywane działalności na podstawie przepisów wskazanych powyżej bądź wpis do rejestru zarządzających ASI w  oparciu 
o przepisy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

3) alternatywne spółki inwestycyjne w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym uprawnionych do posługiwania nazwą „EuSEF” lub „EuVECA”,

4) emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o dopuszczenie ich do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

5) emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu,

6) krajowe instytucje płatnicze,

7) instytucje pieniądza elektronicznego

które posiadają określoną formę prawną (spółka komandytowo-akcyjna, spółka kapitałowa, lub taka spółka komandytowa lub jawna, której wszystkimi wspólnikami, które ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność są spółki komandytowo-akcyjne, kapitałowe lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), jeżeli w roku obrotowym, za który przygotowują sprawozdanie finansowe oraz w roku następującym przed tym rokiem przekroczone zostają poniższe progi:

  1. 500 osób - jeśli chodzi o średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty,
  2. 85 000 000 zł – jeśli chodzi o sumę aktywów w bilansie na koniec roku obrotowego lub
  3. 170 000 000 zł - jeśli chodzi o przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów za rok obrotowy.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 4 grudnia 2019 r., str. H6