• Sprawozdania Przejrzystości

Sprawozdania Przejrzystości

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., stosownie do wymogu przewidzianego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości działania. Sprawozdanie dotyczy roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie za rok 2018 (aktualizacja 05.04.2019) - pobierz sprawozdanie 

Sprawozdanie za rok 2018 (29.03.2019) - pobierz sprawozdanie 

Sprawozdanie za rok 2017 (aktualizacja  31.01.2019) - pobierz sprawozdanie 

Sprawozdanie za rok 2017 (aktualizacja  31.07.2018) - pobierz sprawozdanie 

Sprawozdanie za rok 2017 (aktualizacja  28.04.2018) - pobierz sprawozdanie 

Sprawozdanie za rok 2017 (30.03.2018) - pobierz sprawozdanie 

Sprawozdanie za rok 2016 (30.03.2017) - pobierz sprawozdanie