W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Nowy standard rachunkowości objaśnia wycenę produktów

Nowy standard rachunkowości objaśnia wycenę produktów

11 czerwca 2019

Opublikowano nowy, przyjęty przez Komitet Standardów Rachunkowości 16 kwietnia 2019 roku, krajowy standard rachunkowości nr 13 „Koszty wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”.
Nowy Krajowy Standard rachunkowości (KSR) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów (poz. 60). Jego regulacje dotyczą jednostek prowadzących działalność, w ramach której powstają̨ zapasy produktów (wyroby gotowe zdatne do obrotu, półprodukty oraz towary będące w toku produkcji). Standard jest przy tym zgodny z regulacjami MSR nr 2 „Zapasy”. Standard krajowy, w przeciwieństwie do standardu międzynarodowego, daje jednak możliwość zastosowania uproszczeń, na które pozwala ustawa o rachunkowości.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości produkty wycenia się w koszcie wytworzenia, który obejmuje wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty ich pozyskania i przemieszczania, koszty ich przetworzenia, w tym wynagrodzenia bezpośrednie, inne koszty bezpośrednie oraz pośrednie koszty zmienne produktów i uzasadnioną cześć pośrednich kosztów stałych produktów. Przez koszty przetworzenia rozumie się̨ również koszty pozyskania zasobów naturalnych. W przypadku długotrwałego przygotowania produktu do sprzedaży lub długiego okresu jego wytwarzania, do kosztu wytworzenia można zaliczyć koszty obcego finansowania zapasu produktów (w szczególności odsetki i różnice kursowe). Standard szczegółowo objaśnia występujące w tych przepisach terminy oraz mechanizmy. Opisuje także dopuszczone przez przepisy uproszczenia. Objaśnienia zilustrowane są praktycznymi przykładami.
Krajowy Standard Rachunkowości (KSR) nr 13 jednostki mogą zastosować po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r. Możliwe jest jednak zastosowanie go także do wcześniejszych okresów. Przy czym w razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się̨ KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. 
Standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia, czyli 22 maja 2019 roku. Początek obowiązywania nowego standardu oznacza równocześnie, że utraciła moc uchwała Nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z 16 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska „Ustalanie kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów”.

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/