W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Nowa agencja rządowa będzie nadzorować audytorów

Nowa agencja rządowa będzie nadzorować audytorów

12 sierpnia 2019

Wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich przewiduje podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ogranicza rolę, jaką odgrywała dotychczas w nadzorze nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR). Większość dotychczasowych kompetencji Izby przejmie od przyszłego roku nowo tworzona instytucja państwowa – Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA), która zastąpi równocześnie działającą dziś w Ministerstwie Finansów Komisję Nadzoru Audytowego (KNA).
Zadaniem Agencji będzie kontrolowanie wszystkich firm audytorskich. Mają temu służyć kontrole. Przewidziano przy tym kontrole planowe, doraźne i tematyczne. Nadzorem zostaną objęte nie tylko czynności rewizji finansowej, ale także wszystkie usługi atestacyjne i pokrewne, świadczone przez firmy audytorskie, zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.
PANA jako organ nadzorczy, wyposażona zostanie w nowe narzędzia dochodzeniowe i sankcyjne w odniesieniu do usług objętych standardami wykonywania zawodu, świadczonych przez biegłego rewidenta w imieniu firmy audytorskiej. Do kompetencji PANA będzie należał zarówno nadzór nad działalnością jednostek zainteresowania publicznego, jak i podmiotów nie będących jednostkami zainteresowania publicznego. PANA będzie odpowiedzialna za kontrole poprawności usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu, innymi niż badania ustawowe. Agencja będzie miała uprawnienia do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec wszystkich biegłych rewidentów, którzy dopuścili się przewinienia dyscyplinarnego w związku ze świadczonymi usługami, objętymi standardami wykonywania zawodu. Wyłączną kompetencją PANA będzie również prowadzenie postępowań administracyjnych i nakładanie kar na wszystkie firmy audytorskie za przewinienia popełnione w związku ze świadczeniem przez nie usług atestacyjnych i pokrewnych.
Nowa Agencja będzie państwową osobą prawną nadzorowaną przez ministra finansów, zaś jej organami mają być prezes i Rada Agencji. W skład Rady Agencji będą wchodzić: prezes, jego zastępca oraz siedmiu członków. Będą to dwaj przedstawiciele ministra finansów oraz reprezentanci: Komisji Nadzoru Finansowego, ministra sprawiedliwości, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (osoba rekomendowana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów), organizacji pracodawców oraz Giełdy Papierów Wartościowych. Skład jest zatem niemal identyczny, jak działającej obecnie KNA. Wszystkie wymienione osoby będą powoływane – a w razie konieczności także odwoływane – przez ministra finansów, zaś ich kadencja ma trwać 4 lata. Co ważne, żadna z tych osób nie może być powołana na dłużej niż dwie kadencje.
Podstawowym źródłem wpływów Agencji będzie opłata z tytułu nadzoru, wnoszona przez firmy audytorskie na rachunek Agencji. Opłata nie będzie mogła być większa niż iloczyn stawki procentowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym i wysokości przychodów firm audytorskich, osiągniętych w danym roku kalendarzowym z tytułu wykonania usług atestacyjnych i pokrewnych. Stawka procentowa obowiązująca w danym roku kalendarzowym, służąca wyliczeniu opłaty nie będzie mogła być wyższa niż 4%.
Większość nowych przepisów, wynikających z opisywanej nowelizacji zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku (po 14 dniach od ich ogłoszenia). Natomiast przepisy znoszące Komisję Nadzoru Audytowego i Krajową Komisję Nadzoru (organ PIBR) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/