W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Nowa agencja rządowa będzie nadzorować audytorów

Nowa agencja rządowa będzie nadzorować audytorów

16 maja 2019

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Zakłada on wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich.


Z projektu wynika, że wzmocnieniu nadzoru ma służyć powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego (KNA). Agencja będzie tworzona w drugiej połowie 2019 r., a powierzone jej zadania zacznie wykonywać od 1 stycznia 2020 r.
Zadaniem Agencji będzie kontrolowanie wszystkich firm audytorskich (prowadzenie kontroli planowych, doraźnych i tematycznych). Nadzorem publicznym zostaną objęte nie tylko czynności rewizji finansowej (np. badania lub przeglądy sprawozdań finansowych), ale wszystkie usługi atestacyjne i pokrewne, świadczone przez firmy audytorskie, zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Agencja będzie miała uprawnienia do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec wszystkich biegłych rewidentów, którzy dopuścili się przewinienia dyscyplinarnego (w związku z usługami objętymi standardami wykonywania zawodu) oraz kierowania wniosków do sądu o ich ukaranie. Jej wyłączną kompetencją będzie również prowadzenie postępowań administracyjnych i nakładanie kar na wszystkie firmy audytorskie za przewinienia popełnione w związku ze świadczeniem przez nie usług atestacyjnych i pokrewnych (będących przedmiotem nadzoru publicznego sprawowanego przez Agencję). Ma też prowadzić listę firm audytorskich (zadanie to przejmie od PIBR).
Jak wynika z projektu, nowa Agencja będzie państwową osobą prawną nadzorowaną przez ministra finansów, zaś jej organami mają być prezes i Rada Agencji. W skład Rady Agencji będą wchodzić: prezes, jego zastępca oraz 7 członków. Będą to dwaj przedstawiciele ministra finansów oraz reprezentanci: Komisji Nadzoru Finansowego, ministra sprawiedliwości, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (osoba rekomendowana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów), organizacji pracodawców oraz Giełdy Papierów Wartościowych. Prezes, jego zastępca oraz członkowie Rady Agencji będą powoływani (odwoływani) przez ministra finansów. Ich kadencja ma trwać 4 lata – a swoje funkcje będą mogli pełnić maksymalnie przez dwie kadencje.
Głównymi przychodami Agencji będą opłaty za nadzór pobierane od firm audytorskich, a także opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich oraz środki ze zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego.
Opłata z tytułu nadzoru, wnoszona przez firmy audytorskie na rachunek Agencji nie będzie mogła być większa niż iloczyn stawki procentowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym i wysokości przychodów firm audytorskich, osiągniętych w danym roku kalendarzowym z tytułu wykonania usług atestacyjnych i pokrewnych. Stawka procentowa obowiązująca w danym roku kalendarzowym, służąca wyliczeniu opłaty nie będzie mogła być wyższa niż 4%.
Większość nowych przepisów ma zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku, natomiast przepisy znoszące Komisję Nadzoru Audytowego i Krajową Komisję Nadzoru (organ PIBR) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Projekt trafi teraz do Sejmu.

O przychodach nowej Agencji na Instagramie BDO Poland:
https://www.instagram.com/bdo_poland/