• Już za rok pierwsze kasy fiskalne online obowiązkowe

Już za rok pierwsze kasy fiskalne online obowiązkowe

11 kwietnia 2019

Jako jedne z pierwszych kasy fiskalne online będą musiały stosować warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne oraz stacje benzynowe. Taki obowiązek obejmie je już w styczniu 2020 roku. W lipcu dołączą do nich m.in. punkty gastronomiczne, a w styczniu 2021 roku: fryzjerzy, kosmetyczki, budowlańcy i prawnicy.

Prezydent podpisał uchwaloną 15 marca 2019 r. nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Nowe przepisy otwierają drogę do wprowadzenia tzw. kas fiskalnych online. Kasy online to urządzenia służące do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego od sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przesyłające dane bezpośrednio po sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego – tzw. Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przesyłanie danych z kas online będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. A to oznacza, że kasa online będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach bezpośrednio do fiskusa. Nowe przepisy wchodzą w życie już 1 maja 2019 roku.
Co istotne, przesyłane przez kasy fiskalne online do prowadzonego przez Szefa KAS repozytorium informacje, będą w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy. Dane z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, w przypadku, gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. Szef KAS będzie zatem gromadził dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika, natomiast nie będzie miał żadnych informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi.
Jak wynika z nowych przepisów, kasa online będzie fiskalizowana w momencie jej pierwszego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i następnie będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesył danych będzie dokonywany za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
Znowelizowane przepisy dopuszczają stosowanie dotychczas używanych przez podatników kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, czyli kas „starego” rodzaju. Będą jednak zobowiązani do zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Natomiast producenci i importerzy kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii będą musieli uzyskać potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje oraz kryteria i warunki techniczne dla tych kas. Przy czym czas ważności takich potwierdzeń będzie ograniczony. Potwierdzenie dla kas z elektronicznym zapisem kopii będzie mogło być ważne nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku, a dla kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie kasy te trzeba będzie wymienić na kasy przystosowane do pracy w systemie rejestrującym online.
Niezależnie od tego, nowe przepisy przewidują, że kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej. Zatem podatnik stosujący kasę rejestrującą z papierowym zapisem kopii, w której z określonej przyczyny będzie konieczna wymiana pamięci fiskalnej, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę online.
Wymiana kas ma odbywać się ewolucyjnie, dlatego nowe przepisy nie przewidują obowiązku wymiany kas rejestrujących na kasy online, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż.

Informacja na ten temat również na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/