• BDO podczas Financial Engineering Day w Poznaniu

BDO podczas Financial Engineering Day w Poznaniu

11 marca 2019

W ramach Financial Engineering Day 6 marca 2019 r. odbyła się debata ekspercka pt. „10 lat po kryzysie a zmiany na rynku finansowym”. Dyskutowali ze sobą Edyta Kalińska z firmy BDO, Adam Łodygowski z firmy Credit Suisse oraz Tomasz Durtka z firmy UBS. Moderatorem debaty był dr Marcin Bartkowiak z Katedry Matematyki Stosowanej UEP. Debata dotyczyła skutków kryzysu finansowego z 2008 roku, jego wpływu na współczesną gospodarkę oraz działań podjętych w celu zapobiegania pojawianiu się ponownych sytuacji. Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że nowe regulacje są skuteczne, lecz nadal pozostaje sporo miejsca na poprawę systemu. Jasnym stało się, że pomimo obecnej dobrej kondycji na rynku, nie jesteśmy w stanie przewidzieć dalszych zmian oraz nie można wykluczyć scenariuszy niemożliwych. Na koniec dyskusji zastanawiano się nad okołorynkowymi czynnikami, takimi jak skuteczność zmian stóp procentowych jako narzędzia polityki finansowej, czy przygotowanie państw na ryzyko związane ze wzrastającą demografią i zmianami klimatycznymi.