• Zmiana formy prawnej BDO

Zmiana formy prawnej BDO

Ewa Matyszewska , Brand Manager |

28 kwietnia 2018

Wychodząc naprzeciw nowej ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) zmianie ulega forma prawna firmy BDO. BDO ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staje się spółką komandytową. Przekształcenie dokonane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577), co oznacza m.in. że spółka komandytowa jest sukcesorem (następcą) prawnym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W okresie przejściowym nazwa BDO będzie  brzmiała BDO PL sp. z o.o. spółka komandytowa, a po zakończeniu procedury przekształcenia nazwa firmy będzie brzmiała BDO sp. z o.o. spółka komandytowa.