• Fuzja BDO RPA z Grant Thornton

Fuzja BDO RPA z Grant Thornton

Ewa Matyszewska , Brand Manager |

09 listopada 2017

Od 1 stycznia 2018 r. BDO RPA przejmuje biura Grant Thornton w Kapsztadzie i Port Elizabeth. Fuzja skonsoliduje biura BDO i Grant Thornton Cape Town pod marką BDO, a BDO ponownie być reprezentowane w Port Elizabeth.

Dzięki fuzji południowoafrykańskie BDO zyska ok. 1000 nowych pracowników, w tym 35 partnerów i dyrektorów. Oferowane usługi obejmują pełne spektrum profesjonalnych usług, w tym m.in.: audyt, usługi biznesowe i doradztwo, podatki, finansowanie korporacyjne, doradztwo IT, doradztwo HR, audyt wewnętrzny, usługi prawne, usługi doradcze w zakresie ryzyka i technologii.

Dyrektor generalny BDO RPA, Mark Stewart, stwierdza: „To ekscytujący rozwój, który będzie miał znaczący wpływ na przyszły wzrost i zrównoważony rozwój BDO w RPA".

Mark Stewart dodaje: „Wzrasta zapotrzebowanie na dogłębną ekspertyzę, a doradztwo techniczne i branżowe cieszy się dużym popytem. Kluczowa dla tej fuzji jest nasza zdolność do zwiększenia skali i wykorzystania możliwości stworzonych przez zmiany w zawodzie biegłego rewidenta, w tym wprowadzenie obowiązkowej rotacji firm audytorskich. BDO będzie teraz w znacznie lepszej pozycji, aby wykorzystać możliwości na rynku i zapewnić rynkowi istotną alternatywę dla konkurencji. Wielu partnerów i pracowników, którzy do nas dołączają, to dawni partnerzy i pracownicy BDO, którzy wnoszą ze sobą historię i wartości naszej firmy. Wierzymy, że będzie to silnie uzupełniać i wzmacniać kulturę naszych obecnych biur i firmy jako całości”.

Fuzja jest kluczową częścią strategii biznesowej BDO, zarówno w RPA, jak i na całym świecie. Decyzja GT Cape Town o przyłączeniu się do sieci BDO opiera się na przekonaniu, że kierunek, w jakim podąża sieć BDO, pomoże im w osiągnięciu strategicznych ambicji, aby rozwijać swoją praktykę. Obie firmy uważają, że istnieją możliwości wykorzystania dźwigni obowiązkowej rotacji firm audytorskich, która wchodzi w życie w 2023 r. Połączony podmiot, łącząc siły z obecnością BDO w Durbanie, Johannesburgu i Pretorii, będzie miał znacznie silniejszą pozycję do skorzystania z nowego środowiska audytu i możliwości rozwoju na rynku oraz zapewnienie rynkowi solidnej alternatywy dla konkurencji.