W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Zaawansowana analiza finansowa przedsiębiorstwa

Zaawansowana analiza finansowa przedsiębiorstwa

Od: 26 czerwca 2023
Do: 27 czerwca 2023

On-line
On-line  
Mapa dojazdu

  • INFORMACJE OGÓLNE

Program

I. Analiza finansowa w pomiarze wzrostu i kreacji wartości przedsiębiorstwa – dane ze sprawozdania finansowego jako podstawowe źródło informacji o kondycji przedsiębiorstwa.

II. Rachunek zysków i strat – wstępna analiza:

1. Znaczenie przychodów w działalności firmy – analiza struktury i dynamiki przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług.
2. Analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego.
3. Analiza wyniku przedsiębiorstwa
3.1 Relacje pomiędzy zmianami wolumenów RziS i ich interpretacja dla oceny kondycji przedsiębiorstwa
3.2 Alternatywa dla klasycznego RziS w analizie finansowej.
4. Zastosowanie progu rentowności jako miernika do oceny efektywności gospodarowania jednostki – ujęcie operacyjne i całościowe

III. Bilans – wstępna analiza:
1. Adekwatność struktury i dynamiki majątku przedsiębiorstwa do specyfiki branży, rodzaju działalności i strategii działania.
1.1 Analiza struktury i dynamiki majątku przedsiębiorstwa. 
2. Adekwatność struktury i dynamiki pasywów przedsiębiorstwa do specyfiki branży, rodzaju działalności i strategii działania.
2.1 Analiza struktury i dynamiki pasywów przedsiębiorstwa.
3. Analiza relacji pomiędzy wybranymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat – wstępna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa 
4. Kapitał obrotowy netto i brutto oraz strategie zarządzania kapitałem obrotowym.

IV. Rachunek przepływów pieniężnych – wstępna analiza:
1. Zastosowanie pomiaru ilościowego – struktury i dynamiki – w analizie RPP
2. Kierunkowa diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie RPP – najlepsza i najgorsza struktura przepływów w przedsiębiorstwie.  

V. Modelowe zasady i reguł finansowe w ocenie kondycji przedsiębiorstwa – kompilacje i sposoby stosowania oraz interpretacji wyników.

VI. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie wstępnej analizy rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych. 

VII. Wskaźniki analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiębiorstwa – analiza historyczna:

1. Istotne aspekty i zasady przeprowadzania analizy wskaźnikowej. 
2. Wskaźniki płynności – płynność statyczna a płynność dynamiczna.
2.1 Korekty wzorcowych wskaźników płynności wynikające ze struktury kapitałowo – majątkowej przedsiębiorstwa. 
3. Wskaźniki rentowności.
3.1 Korekty wzorcowych wskaźników rentowności urealniające ich poziom
4. Wskaźniki obsługi długu.
4.1 Kompilacje wzorcowych wskaźników obsługi długu 
5. Wskaźniki kapitałowo – majątkowe.
5.1 Urealnienia i kompilacje podstawowych wskaźników
6. Wskaźniki sprawności działania.
6.1 Alternatywne koncepcje wzorcowych wskaźników sprawności działania.
7. Analiza Du Pointa i jej wykorzystanie w praktyce.
8. Dźwignia operacyjna, finansowa, łączona – kształtowanie struktury kapitału.
9. Wskaźniki rynkowe.
9.1 Wskaźniki wewnętrzne.
9.2 Wskaźniki zewnętrzne.

VIII. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie stosowania analizy wskaźnikowej.

IX. Niefinansowe narzędzia wspomagające interpretację  wyników analizy finansowej i zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa:

1. Makro otoczenie – metody analizy – w odniesieniu do wyników finansowych przedsiębiorstwa.
2. Mikro otoczenie – metody analizy – w odniesieniu do wyników finansowych przedsiębiorstwa.
3. Potencjał strategiczny i pozycja strategiczna przedsiębiorstwa, a wyniki przedsiębiorstwa.
4. Metody analizy marketingowej przedsiębiorstwa i jej korelacja z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa

X. Prognozowanie i planowanie danych finansowych organizacji:
1. Sfery decyzyjności w planowaniu: czas oddziaływania, obszar działania, istotność funkcjonalna
2. Prognozowanie w oparciu o dane finansowe
3. Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
4. Podejście dualistyczne w procesie planowania  i prognozowania
5. Zastosowanie wskaźników finansowych w planowaniu i prognozowaniu działalności

XI. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych:
1. Wskaźniki dyskontowe w ocenie projektów inwestycyjnych.
1.1 Metody i zasady ustalania stopy dyskonta.
1.2 Modele przepływów pieniężnych stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych.
1.3 Wskaźniki finansowe stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych
1.3.1 Wskaźniki oparte na przepływach
1.3.2 Wskaźniki oparte na rentowności i koszcie kapitału
1.3.3 Wskaźniki finansowe stosowane w ekonomicznej ocenie projektów inwestycyjnych. 
2. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych - ilościowa i jakościowa.
3. Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych. 

XII. Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa – kryzys w przedsiębiorstwie a podatność przedsiębiorstwa na kryzys:
1. Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna stosowana w ocenie kondycji przedsiębiorstwa.
1.1 Modele zagraniczne.
1.2 Modele polskie.
2. Szybki test wypłacalności w ocenie kondycji płatniczej kontrahentów.
3. Stan zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa – jak go zdefiniować.  
4. Pomiar podatności przedsiębiorstwa na kryzys, jako nowoczesne narzędzie do badania kondycji przedsiębiorstwa.

 

Termin: 26.06.2023 - 27.06.2023
Cena: 1180.00 +VAT

Miejsce: Transmisja ONLINE

Więcej informacji tutaj: Zaawansowana analiza finansowa przedsiębiorstwa