• Leasing Specjalistów

Leasing Specjalistów

Leasing specjalistów polega na oddelegowaniu specjalisty zatrudnionego w naszej firmie do pracy w siedzibie Klienta. Staramy się zawsze dobierać takie zespoły (pracownik BDO + pracownik firmy Klienta), dzięki którym wiedza, doświadczenie oraz zasoby partnerów współpracujących przy danym projekcie, wzajemnie się uzupełniają i inspirują. Takie działanie pozwala szybciej osiągnąć zamierzony efekt. Podstawą takiego modelu współpracy jest dokładne sprecyzowanie zadań i oczekiwań obu stron, a także bliska współpraca pomiędzy Partnerami.

Leasing Specjalistów - zakres oferowanych usług:

  • Oddelegowanie wybranych specjalistów księgowych BDO do współpracy w siedzibie Klienta;
  • Oddelegowanie wybranych specjalistów podatkowych BDO do współpracy w siedzibie Klienta;
  • Oddelegowanie wybranych specjalistów kadrowo-płacowych BDO do współpracy w siedzibie Klienta;
  • Realizacja wybranych zadań w ramach wspólnych (BDO + Klient) zespołów projektowych;
  • Prowadzenie nadzoru księgowo-podatkowego w ramach współpracy z zespołem księgowym Klienta.