Doradztwo z zakresu prawa pracy

Realizujemy profesjonalne usługi doradcze z zakresu prawa pracy na terenie całego kraju, nie tylko dla firm i przedsiębiorstw, ale również jednostek organizacyjnych w sferze samorządowej i administracyjnej. Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o analizę potrzeb, a te bardziej zaawansowane o kompleksowy audyt organizacji. 

Naszym Klientom oferujemy:

  • Optymalizację czasu pracy i regulacji dotyczących wynagradzania i premiowania pracowników – to usługa nakierowana na szeroko pojętą optymalizację procesów związanych z planowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem czasu pracy w poszczególnych obszarach funkcjonalnych firmy
  • Wsparcie w relacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi – zapewniamy kompleksową pomoc doradczą w zakresie problematyki dotyczącej relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi, radami pracowników lub innymi reprezentacjami pracowniczymi
  • Pomoc w zatrudnianiu cudzoziemców i delegowaniu pracowników za granicę – świadczymy wsparcie w zakresie legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce
  • Kompleksowy audyt dokumentacji prawa pracy – oferujemy usługę polegającą na audycie akt osobowych pracowników
  • Tworzenie kontraktów pracowniczych – świadczymy również usługi w zakresie konstruowania, zawierania i rozwiązywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych stosowanych w ramach polityki zatrudniania
  • Ochronę Danych Osobowych – zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki ochrony danych osobowych kandydatów i pracowników
  • Usługę audytu i optymalizacji wynagrodzeń – świadczymy pomoc w optymalizacji szeroko pojętych regulacji płacowych

 

Wszystkie szczegóły: www.bdo-doradztwo.pl.