W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Leasing operacyjny samochodu w euro
Artykuł:

Leasing operacyjny samochodu w euro

07 grudnia 2022

Lidia Rubińska, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO |

BDO W MEDIACH  Spółka do rozliczenia w kosztach podatkowych rat leasingowych, zastosuje kurs waluty z dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania faktury z uwzględnieniem różnic kursowych i limitu kosztów. Natomiast wartość samochodu osobowego wyrażoną w walucie euro powinna przeliczyć po kursie z dnia zaistnienia zdarzenia gospodarczego, tj. zawarcia umowy leasingu – pisze w Rzeczpospolitej Lidia Rubińska, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO.

Na podstawie art. 17a pkt 1 ustawy o CIT, przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron (zwana dalej: "Finansującym"), oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów. Na podstawie art. 17b ust.1 ustawy o CIT opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego z zastrzeżeniem ust.2 i 3, jeżeli m.in. okres leasingu wynosi 40% okresu amortyzacji, suma ustalonych opłat odpowiada wartości początkowej środka trwałego.

Leasingodawca amortyzuje bez limitu

Firmy prowadzące działalność gospodarczą w Polsce w zakresie leasingu i wynajmu samochodów mogą uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodów oddanych do używania na podstawie m.in. umowy leasingu lub umowy najmu. Podmioty te mogą zaliczać w koszty odpisy amortyzacyjne bez ograniczeń wynikających z ustawy o CIT.

Zgodnie z art.16 ust.1 pkt 49a tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych podatnika w części ustalonej od wartości początkowej samochodu przewyższającej kwotę 225 tys. zł w przypadku samochodów elektrycznych lub 150 tys. zł w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Zasady tej nie stosuje się jednak do odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, jeżeli samochód został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze a oddawanie w odpłatne używanie jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika.

Z omawianych przepisów wynika, że prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodu osobowego bez ograniczeń wiąże się z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na oddawaniu samochodów w leasing, najem, dzierżawę. W piśmie z 14 lutego 2020 r. (0114-KDIP2-2.4010.570.2019.1.AG) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził: „(…) ponieważ przedmiotem działalności Spółki jest m.in. leasingoperacyjny, a także wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, to zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie art. 16 ust. 5b u.p.d.o.p. Zgodnie z aktualnym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest PKD 64.91.Z leasing finansowy. Dodatkowo, przedmiot działalności Spółki obejmuje także PKD 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. Jednocześnie przedmiotowe samochody są wykorzystywane przez Spółkę w ramach jej działalności gospodarczej”.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 7 grudnia 2022 r., str.: H4-H5