W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Relacje z franczyzobiorcą to za mało
Artykuł:

Relacje z franczyzobiorcą to za mało

31 marca 2021

Rafał Krysa , Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy, radca prawny |

BDO W MEDIACH  Ewentualne zobowiązania kontrahentów maja wpływ na sytuację ekonomiczną spółki. Jednak istnienie wyłącznie interesu majątkowego nie uprawnia jeszcze do wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie interpretacji podatkowej – wynika z wyroku WSA w Łodzi, który na swych łamach opisuje Rzeczpospolita (sygn. akt I SA/Łd 614/20).

Rafał Krysa, doradca podatkowy, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO skomentował to orzeczenie dla gazety. Podkreślił, że na tle zdarzenia przyszłego, będącego przedmiotem złożonego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, potencjalna możliwość skutecznego wystąpienia przez skarżącą spółkę do Dyrektora KIS o jej wydanie nie powinna zasadniczo budzić wątpliwości. Osobą legitymowaną do wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnej może być bowiem każda osoba, u której wystąpił lub może wystąpić określony stan faktyczny, który może powodować określone konsekwencje w zakresie prawa podatkowego. W tym kontekście skarżącą spółkę byłoby można uznać za „zainteresowanego” jako że zdarzenie przyszłe może wpływać na jego uprawnienie do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących ew. usługę na gruncie VAT świadczoną przez franczyzobiorców skarżącej.

Rozstrzygnięcie WSA w Łodzi należy jednak uznać za prawidłowe. Sąd w istocie nie kwestionuje bowiem statusu skarżącej jako podmiotu potencjalnie „zainteresowanego” wydaniem interpretacji indywidualnej dotyczącej właściwego podatkowo ujęcia opisanego zdarzenia przyszłego. Sąd potwierdził jedynie, iż skarżąca nie była legitymowana do skutecznego prawnie złożenia wniosku o opisanej treści, gdzie przedmiotem zapytania był obowiązek opodatkowania VAT takiej transakcji przez franczyzobiorcę, a nie potencjalne prawo skarżącej do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących taką ewentualną usługę.

Oczywiście rozstrzygnięcie tak postawionego pytania dotyczyć będzie praw podatkowych skarżącej, ale jedynie pośrednio; bezpośrednio dotyczyć ona będzie jednak innych podatników (franczyzobiorców). Stąd też Sąd słusznie uznał skarżącą za podmiot nie posiadający legitymacji do złożenia wniosku o tej konkretnej treści. Pomimo bowiem, że spółka może stanowić podmiot faktycznie „zainteresowany” rozstrzygnięciem całokształtu opisanej sprawy, to nie można uznać go za „zainteresowanego” uzyskaniem rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, której zakres zakreślony został właśnie tak postawionym pytaniem wnioskodawcy. Ochrona prawna płynąca z interpretacji indywidualnych nie może bowiem dotyczyć praw i obowiązków podmiotów innych, niż wnioskodawcy (z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 14n pat. 1 Ordynacji podatkowej).

Innymi słowy – skarżąca spółka w sposób nieprawidłowy skonstruowała zapytanie do Dyrektora KIS, a WSA w Łodzi słusznie utrzymał w mocy postanowienie organu interpretacyjnego o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego w przedmiotowej sprawie.

Cały opis wyroku wraz z komentarzem Eksperta BDO został opublikowany w Rzeczpospolitej z 31 marca 2021 r., str. H7