W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Przy aktualizacji analizy porównawczej pożyczki do weryfikacji
Artykuł:

Przy aktualizacji analizy porównawczej pożyczki do weryfikacji

21 lipca 2021

Joanna Pasymowska, Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego |

TEMAT NA CZASIE  Jeśli sporządzana jest aktualizacja analizy porównawczej w odniesieniu do kontrolowanych transakcji pożyczek zawartych w latach poprzednich z podmiotami powiązanymi, to stosownie do tej aktualizacji, zmianie powinno podlegać oprocentowanie tych pożyczek.

Z obowiązujących przepisów wynika, że aktualizację analizy porównawczej należy przeprowadzić nie rzadziej niż co 3 lata, natomiast w sytuacji zaistnienia istotnych zmian, wpływających na analizę należy jej dokonać bez względu na 3-letni termin. Równocześnie strony transakcji mają obowiązek ustalenia transakcji na warunkach, na których ustaliłyby ją między sobą podmioty niepowiązane, zaś organ podatkowy może w każdym czasie weryfikować rynkowość tych cen. Podatnicy powinni zatem, w świetle zasady ceny rynkowej, na bieżąco monitorować warunki transakcji, zmieniając je w sytuacji w jakiej zmiany cen przeprowadziłyby podmioty niepowiązane. W konsekwencji, w przypadku, gdy przeprowadzona aktualizacja analizy cen transferowych wykaże, że transakcja przestała być zgodna z zasadą ceny rynkowej, to powinien to być sygnał dla podatnika do weryfikacji warunków transakcyjnych - z uwzględnieniem przyjętego przez strony transakcji rozkładu ryzyka, pełnionych funkcji, zaangażowanych aktywów.

Wszystkie te zasady zostały przypomniane w interpretacji z 24 marca 2021 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.395.2020.2.AR), w której fiskus wyjaśnił, że jeśli sporządzana jest aktualizacja analizy porównawczej w odniesieniu do kontrolowanych transakcji pożyczek zawartych w latach poprzednich z podmiotami powiązanymi lub przejętych w wyniku połączenia z innym podmiotem powiązanym, to stosownie do tej aktualizacji, zmianie powinno podlegać oprocentowanie pożyczek wobec podmiotów powiązanych.

W interpretacji wyjaśniono, że w sytuacji, gdy warunki oprocentowania wcześniej udzielonej pożyczki były nierynkowe (w dacie zawarcia transakcji/ex ante), strony powinny je zawsze doprowadzić do poziomu zgodnego z zasadą ceny rynkowej, natomiast gdy warunki oprocentowania wcześniej udzielonej pożyczki były rynkowe (ex ante), jednak stały się nierynkowe wskutek np. istotnej zmiany okoliczności, strony powinny dostosować ceny transferowe do poziomu zgodnego z zasadą ceny rynkowej.

W sprawie będącej przedmiotem interpretacji przedmiotem wątpliwości była kwestia ustalenia czy aktualizacja dokumentacji cen transferowych, nie rodzi obowiązku korekty oprocentowania ustalonego w zawartych w przeszłości umów pożyczek, a wynikającego z uprzednio sporządzonej i odpowiadającej warunkom rynkowym analizy porównawczej. Przy czym wątpliwość ta dotyczyła również korekty oprocentowania pożyczek w sytuacji przejęcia w trakcie roku w ramach połączenia z innym podmiotem zobowiązań z tytułu umów pożyczek, w których oprocentowanie zostało ustalone historycznie.

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z 28 marca 2018 r. (DCT.8201.6.2018) uznało, że w kolejnych latach podatkowych dokumentacja transakcji i innych zdarzeń o charakterze finansowym musi podlegać weryfikacji i aktualizacji. Bez znaczenia pozostało, że w wyniku przeglądu dokumentacji stwierdza się, że nie nastąpiła żadna zmiana. Coroczna aktualizacja dokumentacji cen transferowych transakcji pożyczki jest obowiązkowa w każdym przypadku.

Warto przypomnieć, że podatnicy mogą odstąpić od przygotowania analizy porównawczej (opisu zgodności), o ile oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy kalkulowane jest w oparciu o bazową stopę procentową i marżę określoną w obwieszczeniu Ministra Finansów (tzw. zwolnienie safe harbour).

Jeśli pojawią się u Państwa jakiekolwiek pytania dotyczące cen transferowych zapraszamy do kontaktu z Joanną Pasymowską, doświadczonym starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO: https://www.bdo.pl/pl-pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe

 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/

 

W POPRZEDNIM TYGODNIU PISALIŚMY O: Potrzebna będzie aktualizacja analizy porównawczej https://www.bdo.pl/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2021/potrzebna-bedzie-aktualizacja-analizy-porownawczej