W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Bez dokumentacji lokalnej, TPR-C i tak czasem trzeba złożyć
Artykuł:

Bez dokumentacji lokalnej, TPR-C i tak czasem trzeba złożyć

09 czerwca 2021

Joanna Pasymowska, Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego |

TEMAT NA CZASIE  W sytuacji, w której nie wystąpi dla podatnika obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n ustawy o CIT, ale zostaną przekroczone progi transakcyjne, o których mowa w tej ustawie, podatnik będzie zobligowany do wskazywania transakcji kontrolowanych w deklaracji TPR-C.

Po spełnieniu przesłanek wymienionych wyłącznie w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wszelkie umowy zawierane pomiędzy podatnikiem, a podmiotami powiązanymi rodzinnie są wyłączone z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – wyjaśniono w interpretacji z 24 maja 2021 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.53.2021.3.SG).

Wspomniany przepis przewiduje, że obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych (dokumentacji lokalnej) nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

- nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy o CIT (zwolnienia podmiotowe); - nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a (zwolnienia w związku z prowadzeniem działalności w tzw. specjalnych strefach ekonomicznych lub na podstawie decyzji o wsparciu ze strony państwa);

- nie poniósł straty podatkowej.

Warto też przypomnieć, że o powiązaniach rodzinnych pomiędzy podmiotami może świadczyć pozostawanie w stosunku małżeństwa lub pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. Nie ma tu żadnego dodatkowego kryterium. Wystarczy jedynie sam fakt wystąpienia związków o charakterze rodzinnym pomiędzy dwoma podmiotami. Oznacza to, że jeżeli jeden małżonek, syn, córka jest członkiem zarządu jednego podmiotu, a drugi małżonek, syn bądź córka członkiem zarządu innego podmiotu, to pomimo braku istnienia powiązań kapitałowych, podmioty te są powiązane.

W tej samej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił również, że w sytuacji, w której nie wystąpi dla podatnika obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n ustawy o CIT, ale zostaną przekroczone progi transakcyjne, o których mowa w tej ustawie, podatnik będzie zobligowany do wskazywania transakcji kontrolowanych w deklaracji TPR-C.

Wynika to z faktu, że od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje przepis, w myśl którego podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem) lub realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego.

Jeśli pojawią się u Państwa jakiekolwiek pytania dotyczące cen transferowych zapraszamy do kontaktu z Joanną Pasymowską, doświadczonym starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO: https://www.bdo.pl/pl-pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe

 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/

 

W POPRZEDNIM TYGODNIU PISALIŚMY O: Ukazał się tekst jednolity rozporządzenia o dokumentacji cen transferowych  https://www.bdo.pl/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2021/ukazal-sie-tekst-jednolity-rozporzadzenia-o-dokumentacji-cen-transferowych