W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Recharakteryzacja transakcji możliwa była także przed 2019 rokiem
Artykuł:

Recharakteryzacja transakcji możliwa była także przed 2019 rokiem

17 sierpnia 2022

Joanna Pasymowska, Starszy Maenadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego |

TEMAT NA CZASIE  Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami organ podatkowy może uznać, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji lub zawarłyby inną transakcję, lub ewentualnie dokonałyby innej czynności.

Organy podatkowe mają obecnie możliwość egzekwowania obowiązku stosowania się do zasady ceny rynkowej, polegającą na weryfikacji transakcji poprzez uznanie, że w określonych warunkach dana transakcja zostałaby zastąpiona inną transakcją (ang. recharacterization), lub nawet uznanie, że w określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby w ogóle zawarta (ang. non-recognition).

Pozwala to organom podatkowym na dokonywanie reklasyfikacji (recharakteryzacji) zawartej transakcji, czyli zakwalifikowanie jej w zupełnie inny sposób niż zrobił to podatnik. Dobrym przykładem wykorzystania tych uprawnień była sprawa, która stała się przedmiotem wyroku WSA w Rzeszowie z 3 lutego 2022 r. (sygn. akt I SA/Rz 872/21). W orzeczeniu tym WSA podzielił stanowisko organu skarbowego związane z dokonaniem reklasyfikacji transakcji udzielenia licencji na transakcję świadczenia usług o niskiej wartości dodanej. Uzasadnieniem takiego podejścia było m.in. to, że opłata licencyjna za znak towarowy wielokrotnie przekraczała koszty ponoszone w tym czasie przez licencjodawcę i w żadnym stopniu nie odpowiadała wysokości nakładów czynionych przez niego w związku z administrowaniem własnością prawną tego znaku towarowego.

Co jednak ważniejsze, sąd potwierdził, że możliwość reklasyfikacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, która pojawiła się w przepisach dopiero w 2019 r., istniała również przed 2019 r. Musimy bowiem pamiętać, że przed wejściem w życie przepisów o reklasyfikacji organy podatkowe podejmowały próby przeprowadzenia reklasyfikacji transakcji (lub jej nierozpoznania) na podstawie art. 199a Ordynacji podatkowej.

Warto też zwrócić uwagę, że przepisy ograniczają możliwość przeprowadzenia przez organy podatkowe reklasyfikacji lub pominięcia skutków transakcji wskazując na dwie przesłanki, które nie mogą być wyłączną podstawą zastosowania tego instrumentów, tj. trudność w weryfikacji ceny transferowej albo brak porównywalnych transakcji występujących pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w porównywalnych okolicznościach.

Jeśli pojawią się u Państwa jakiekolwiek pytania dotyczące cen transferowych zapraszamy do kontaktu z Joanną Pasymowską, doświadczonym starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO: https://www.bdo.pl/pl-pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe

 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/

 

POPRZEDNIO PISALIŚMY O: Korekta porównywalności nie zawsze jest możliwa https://www.bdo.pl/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2022/korekta-porownywalnosci-nie-zawsze-jest-mozliwa