• Artur Staniszewski
Artur

Artur Staniszewski

Partner w Dziale Rewizji Finansowej, biegły rewident

BDO Centrala Warszawa

+48 22 543 16 00

vCard

Kontakt


Biegły rewident z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym. Jego doświadczenie obejmuje badanie sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), due diligence, IPO, badanie planów połączeń oraz usługi doradcze w obszarze rachunkowości i finansów dla spółek działających w różnych sektorach, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów giełdowych oraz dużych grup kapitałowych.