• Konferencja BDO

  Udział w konferencji jest bezpłatny

IV Forum Grup Kapitałowych - Wyzwania i zagrożenia dla członków zarządów i rad nadzorczych

Data: 27 listopada 2018 r.
Termin: 9.00 - 15.00
Cena: Udział w konferencji jest bezpłatny.

Miejsce:
Sala Notowań, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
ul. Książęca 4
00-498  Warszawa
Mapa dojazdu

 • INFORMACJE
 • Agenda
 • Prelegenci
 • Partnerzy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy właścicieli grup kapitałowych, prezesów, członków zarządu, członków rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych do udziału w IV Forum Grup Kapitałowych „Nowa ustawa o biegłych rewidentach: kij czy marchewka dla członków Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu spółek publicznych”.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na wydarzeniu, na którym będą mogli Państwo wysłuchać wykładów oraz dyskusji ekspertów i praktyków. Będzie to świetna okazja do wymiany opinii i doświadczeń.

Podczas konferencji Eksperci przybliżą najbardziej gorące tematy dla spółek publicznych. Będą to zagadnienia związane z:

 • nową ustawą o biegłych rewidentach i jej funkcjonowaniem w praktyce,
 • Komitetami Audytu,
 • odpowiedzialnością spółek,
 • sankcjami dla firm i osób fizycznych.

Spotkanie zakończy się debatą ekspercką, w której wezmą udział praktycy i specjaliści od grup kapitałowych.

Serdecznie zapraszamy

9.00 - 09.30

Rejestracja gości

09.30 - 09.45

Oficjalna inauguracja konferencji

dr Andre Helin, Prezes Zarządu BDO

09.45 - 10.30

Komitety Audytu po zmianach w prawie. Teoria a praktyka

 • Definicje ważne dla Komitetów Audytu: niezależność; odpowiednia wiedza z zakresu rachunkowości i branż?
 • Jak Komitety Audytu działały dotychczas i jakie zmiany wymusiły nowe regulacje?
 • Z jakimi kłopotami się borykają członkowie Komitetów Audytu?

dr Andre Helin, Partner Zarządzający w BDO

10.30 - 11.15

Komitety Audytu w strukturze korporacyjnej

 • Jakim wymogom prawnym muszą sprostać Komitety Audytu?
 • Relacje pomiędzy Radą Nadzorczą a Komitetem Audytu. Wpływ zmian na praktykę
 • Jak dobierać członków Komitetu Audytu? Wymogi niezależności i kwalifikacje
 • Wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu versus odpowiedzialność i kary

Dorota Szlachetko-Reiter, Partner Zarządzający BDO Legal

11.15 - 11.45

Komitety Audytu w praktyce

 • Kto jest idealnym kandydatem na członka Komitetu Audytu?
 • Jakich zmian w działaniu oczekuje się od Komitetów Audytu?
 • Czy wynagrodzenie członków Komitetów Audytu jest adekwatne do wymagań i odpowiedzialności?

Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

11.45 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 - 12.45

Współpraca audytora z władzami spółek

 • Kluczowe elementy sprawozdania finansowego
 • Co powinno zaniepokoić audytora i władze spółki
 • Odpowiedź audytora na zidentyfikowane ryzyka
 • Właściwa komunikacja

Edyta Kalińska, Partner Zarządzający Działem Rewizji Finansowej BDO, Region Zachód 

12.45 - 13.30

Jak sprawnie zarządzać sytuacją kryzysową? Czy komunikacja jest ważna?

Szymon Milczanowski, Ekspert ds. strategii komunikacji i zarządzania kryzysem wizerunkowym, współwłaściciel agencji Winstone

13.30 - 15.00

DYSKUSJA PANELOWA: Z jakimi problemami muszą radzić sobie członkowie Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu

Moderator dyskusji:

Paweł Cymcyk, Prezes ZMiD


Uczestnicy dyskusji:

dr Andre Helin,, Prezes Zarządu BDO

Krzysztof Burnos, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Wiesław Łatała, Partner Zarządzający w BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k.

Jacek Gdański, Wiceprezes Zarządu Polski Gaz TUW, Członek Komisji Nadzoru Audytowego

Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Ewa Bałdyga, Wiceprezes w Martis Consulting​

od 15.00

Lunch i zakończenie konferencji

Andre Helin

Dr Andre Helin

Prezes Zarządu BDO, Partner Zarządzający

Dorota Szlachetko-Reiter

Dorota Szlachetko-Reiter

Partner Zarządzający BDO Legal, radca prawny

Wiesław Łatała

Wiesław Łatała

Partner Zarządzający BDO Legal, radca prawny

Tomasz Reiter

Edyta Kalińska

Partner w Dziale Rewizji Finansowej

Ewa Sowińska

Ewa Sowińska

Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers. Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne.

Krzysztof Burnos

Krzysztof Burnos

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Studium Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie podjął również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania. Biegły rewident z bogatym doświadczeniem z zakresu rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Od 2005 roku prezes spółki audytorskiej Elma PolAudit Sp. z o.o. W latach 2011-2015 członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczący Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zasiadał w Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów wspierając perspektywę sektora MŚP w procesie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w Polsce. Od 2003 roku uczestniczył w pracach Komisji ds. współpracy międzynarodowej reprezentując KRBR w międzynarodowych gremiach.

Jacek Gdański

Jacek Gdański

Wiceprezes Zarządu Polski Gaz TUW, Członek Komisji Nadzoru Audytowego

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami. Od 2016 r. Wiceprezes Zarządu Polski Gaz TUW. W latach 2013 - 2016 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ds. Finansowych, odpowiedzialny m. in. za politykę inwestycyjną, planowanie i sprawozdawczość finansową. Uprzednio m. in. dyrektor w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dyrektor pionu rachunkowości w RUCH S.A. oraz członek zarządu PKO Inwestycje. Przez wiele lat związany z Ministerstwem Finansów, gdzie zaangażowany był we wdrażanie standardów sprawozdawczości i rewizji finansowej. Niezależny członek Komitetów Audytu instytucji publicznych i spółek handlowych. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości I, II, III kadencji. Wykładowca oraz mentor w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Jacek Gdański

Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowyc

Jest odpowiedzialny za zarządzanie pracą biura oraz współpracę merytoryczną z firmami członkowskimi.

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE.

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers)

Paweł Cymcyk, CFA

Paweł Cymcyk

CFA

Doświadczony, analityk i ekonomista od ponad 12 lat bezpośrednio związany z rynkami finansowymi, w tym od 10 lat komentator sytuacji giełdowej i gospodarczej dla mediów ogólnopolskich i zagranicznych. Prelegent wielu konferencji poświęconych inwestowaniu, a także inwestor i trener prowadzący szkolenia z zarządzania portfelem inwestycyjnym, rynków kapitałowych, papierów wartościowych, makroekonomii, matematyki finansowej oraz aspektów psychologicznych inwestycji. Prezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców, posiadacz licencji maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego od 2007 roku, w 2013 roku uzyskał międzynarodowy tytuł Chartered Financial Analyst przyznawany przez CFA Institute. Od 2016 roku licencjonowany doradca inwestycyjny. Od 2011 roku prowadzący autorski program DNA Rynków, w którym co tydzień omawia wydarzenia gospodarcze i ekonomiczne...

Szymon Milczanowski

Szymon Milczanowski

Ekspert ds. strategii komunikacji i zarządzania kryzysem wizerunkowym, współwłaściciel agencji Winstone

Doświadczony menedżer projektów, konsultant, analityk biznesowy i interim manager. Od 18 lat zarządza zespołami, budżetami i organizacją projektów i procesów na wielu poziomach organizacyjnych. W latach 2006 - 2008 - specjalista w Narodowym Banku Polskim, członek Zespołu Prasowego Prezesa NBP - Leszka Balcerowicza oraz koordynator projektów edukacji ekonomicznej i kampanii informacyjnych. W latach 2008 - 2011 - wicedyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Finansów - odpowiedzialny za pion komunikacji społecznej, politykę informacyjną i wizerunkową, projekty komunikacji społecznej i edukacji ekonomicznej oraz projekty komunikacji internetowej całego resortu finansów. Od 2011 roku - doradca i konsultant - współwłaściciel firmy specjalizującej się w doradztwie strategicznym w komunikacji i zarządzaniem kryzysem wizerunkowym Winstone sp. z o.o. Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

ORGANIZATOR

 

BDO         ZMiD

 

PATRONI I PARTNERZY

PIBR      ZMiD      Winstone

 

PATRONAT MEDIALNY

Łata i Wspólnicy

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji bez podania przyczyny oraz do selekcji zgłoszeń, w szczególności wobec podmiotów konkurencyjnych wobec organizatora.