• Restrukturyzacja Finansowa

Restrukturyzacja Finansowa

Dla klientów planujących zmianę modelu prowadzonej działalności lub wymagających wprowadzenia nowej koncepcji zarządzania organizacją oferujemy doradztwo w ramach restrukturyzacji finansowej.

Zakres świadczonych usług:

  • Identyfikacja przyczyn uzyskiwania niezadowalających wyników;
  • Rekomendacja działań podnoszących efektywność wykorzystywanych zasobów;
  • Przygotowanie planu restrukturyzacji;
  • Wsparcie i monitorowanie wdrożenia planu restrukturyzacji;
  • Negocjacje z kredytodawcami i pożyczkodawcami finansowymi;
  • Refinansowanie i doradztwo w zakresie długów;
  • Przyspieszony proces M&A.