W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Biegły rewident oceni sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
Artykuł:

Biegły rewident oceni sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

17 września 2020

Edyta Kalińska , Partner w Dziale Rewizji Finansowej, Region Zachód, biegły rewident |

TEMAT NA CZASIE  Nowy przepis ustawy o ofercie publicznej wprowadził obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej oraz poddania tego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta. Pierwsze sprawozdanie trzeba przygotować za lata 2019-2020.

Nowe, obowiązujące od listopada 2019 r. przepisy przewidują, że wszelkie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach publicznych powinny być wypłacane zgodnie z polityką wynagrodzeń. Co więcej, Rada Nadzorcza spółki publicznej co roku musi przygotowywać sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. Ma też obowiązek nie rzadziej niż raz na cztery lata aktualizować politykę wynagrodzeń. Sporządzone sprawozdanie podlega ocenie biegłego rewidenta.

Pierwsze roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie sporządzone łącznie za lata 2019 – 2020, a jego ocena dokonana po raz pierwszy w 2021 roku.

Co ważne, sprawozdanie będzie sporządzane odrębnie od sprawozdania finansowego i raportu rocznego spółki, a jego „ocena” będzie usługą atestacyjną, inną niż badanie sprawozdania finansowego, zaliczaną jednak do czynności rewizji finansowej. Oznacza to, że usługa taka może być świadczona przez tę samą firmę audytorską (biegłego rewidenta), która bada sprawozdanie finansowe. Odpowiedzialność za merytoryczną poprawność informacji wskazanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach spoczywa jednak jedynie na członkach Rady Nadzorczej spółki.

Celem oceny przeprowadzanej przez biegłego rewidenta jest potwierdzenie, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wszystkie wymagane przez prawo elementy. Odpowiedzialność za merytoryczną poprawność informacji wskazanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach spoczywa jedynie na członkach rady nadzorczej spółki.

Wprowadzająca nowe obowiązki ustawa o zmianie oferty publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie 30 listopada 2019 r. W związku z tą nowelizacją, do ustawy o ofercie publicznej został wprowadzony rozdział 4a, który ustanawia nowe obowiązki dla spółek publicznych, tj. obowiązek sporządzenia i przyjęcia polityki wynagrodzeń oraz sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach. Wprowadzenie tych obowiązków stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania. Obowiązek przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach wynika z art. 90g ustawy.

 

Jeśli nie wiedzieliście Państwo o takim obowiązku i nie zaplanowaliście prac w tym zakresie Zespół biegłych rewidentów BDO jest do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do kontaktu.

 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/