• Sytuacja pracownika i osób nie na etacie jest różna
Artykuł:

Sytuacja pracownika i osób nie na etacie jest różna

30 stycznia 2019

Paulina Bąk , Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, radca prawny |

Oceniając czy zwrot kosztów korzysta ze zwolnienia z PIT nie można pojęcia "podróż" utożsamiać z podróżą służbową zdefiniowaną w kodeksie pracy - tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z 6 grudnia 2018 r. sygn. akt I SA/Ol 621/18, który opisuje Rzeczpospolita. 

Paulina Bąk, doradca podatkowy, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO komentując to orzeczenie na łamach Rzeczpospolitej podkreśla, że w wyroku Wojewódzki Sąd w Olsztynie nie rozstrzygnął jednoznacznie czy zwrot sędziom, zawodnikom i trenerom kosztów dojazdu na: treningi, mecze/ zawody sportowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Sąd pozostawił tę kwestię do oceny organowi podatkowemu wskazując jednak na odmienną definicję podróży służbowej. Zdaniem organu bowiem podróż odbywana przez osoby niebędące pracownikami to zdarzenie incydentalne w stosunku do zadania powierzonego w ramach umowy i wykonywanego na podstawie tej umowy. Pod pojęciem podróży (przebywania w niej) – zdaniem organu nie można więc rozumieć takiej sytuacji, gdzie musi ona się odbyć, aby osoba mogła wykonywać zadania ściśle określone w treści umowy.

Cały opis orzeczenia wraz z komentarzem Eksperta BDO w Rzeczpospolitej z 30 stycznia 2019 r., str. H7