• Sprawozdania finansowe do niszczarki
Artykuł:

Sprawozdania finansowe do niszczarki

02 stycznia 2019

Od 1 stycznia 2019 r. nie obowiązuje trwałe przechowywanie bilansów i rachunków wyników. Okres ich archiwizacji skrócono do pięciu lat - pisze Marcin Doliwka, Starszy Konsultant w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

Jak podkreśla Ekspert BDO Ustawa o rachunkowości nakłada na podmioty gospodarcze obowiązki w zakresie należytej ochrony danych, archiwizacji oraz przechowywania dokumentów. Od 1 stycznia 2019 zlikwidowany zostanie obowiązek trwałego (bezterminowego) przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych – nowe przepisy wymagać będą przechowywania ich przez co najmniej 5 lat licząc od początku roku następującego po zatwierdzeniu sprawozdania. Oznacza to, iż wraz z początkiem roku 2019 do likwidacji przeznaczyć można sprawozdania finansowe zatwierdzone w roku 2013 oraz starsze.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 2 stycznia 2019 r., str. H1