• Nieprawidłowa nazwa towaru na fakturze nie przekreśla odliczenia VAT
Artykuł:

Nieprawidłowa nazwa towaru na fakturze nie przekreśla odliczenia VAT

04 lutego 2019

Paulina Bąk , Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, radca prawny |

Spółka, która otrzymała dokumenty sprzedaży z niewłaściwie oznaczonym produktem, może odliczyć podatek pod warunkiem, że sprzedawca nie dopuścił się oszustwa, a jedynie popełnił błąd formalny - wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w wyroku z 13 grudnia 2018 r. (C‑491/18), które opisuje Rzeczpospolita. 

Paulina Bąk, doradca podatkowy, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO komentując to orzeczenie na łamach Rzeczpospolitej podkreśla, że wyrok wydany przez Trybunał wpisuje się w ukształtowaną linię orzeczniczą, zgodnie z którą prawo podatników do odliczenia od VAT co do zasady nie może być ograniczane i jest ono wykonywane w sposób bezpośredni w stosunku do całego podatku obciążającego transakcje powodujące naliczenie podatku. 
Materialne przesłanki wymagane w celu powstania prawa do odliczenia są wymienione w art. 168 lit. a dyrektywy 112. W celu skorzystania z omawianego prawa, po pierwsze, dany podmiot musi być podatnikiem w rozumieniu tej dyrektywy, a po drugie, towary i usługi, które mają być podstawą prawa do odliczenia, powinny zostać wykorzystywane przez podatnika na późniejszym etapie obrotu na potrzeby jego własnych opodatkowanych transakcji oraz powinny być dostarczone przez innego podatnika znajdującego się na wcześniejszym etapie obrotu.


Cały opis orzeczenia wraz z komentarzem Eksperta BDO w Rzeczpospolitej z 4 lutego 2019 r., str. D7