• Koszty na przełomie roku
Artykuł:

Koszty na przełomie roku

06 lutego 2019

Okres zamykania ksiąg rachunkowych oraz kalkulowania rocznego  CIT może przysparzać podatnikom wielu trudności. Jedną z kwestii budzących wiele wątpliwości jest ujęcie faktur dotyczących zarówno zakończonego, jak i bieżącego roku - piszą w Rzeczpospolitej Marcin Doliwka, starszy konsultant w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu oraz Agata Dominowska, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu.

Eksperci dodają, że w myśl art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) księgi rachunkowe co do zasady zamyka się na dzień kończący rok obrotowy (dzień bilansowy), nie później niż przed upływem trzech miesięcy od tego dnia. Nadrzędna w rachunkowości zasada memoriału (art. 6 ust. 1 uor) wymaga od przedsiębiorców, aby w księgach rachunkowych ujęte zostały wszystkie osiągnięte przychody oraz poniesione koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Warto nawiązać również do rachunkowej definicji kosztu, będącego uprawdopodobnionym zmniejszeniem w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości (art. 3. ust. 1 pkt 31 uor).

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy zobowiązani są do  prawidłowego rozliczenia, ewidencji a w szczególności periodyzacji kosztów ponoszonych na przełomie roku (np. abonament telefoniczny z okresem rozliczeniowym na przełomie miesięcy) oraz kosztów związanych nierozerwalnie z rokiem zamykanym, a zafakturowanych przez kontrahentów w roku następnym (np. wystawiona w styczniu faktura za użytkowanie lokalu w grudniu poprzedniego roku). W takich przypadkach koszt (w całości lub w proporcjonalnej części) należy przyporządkować do okresu, w którym świadczenie usługi lub przeniesienie korzyści i ryzyk związanych z ponoszonym kosztem faktycznie miało miejsce. Należy pamiętać, że ten okres lub moment bardzo często nie jest zbieżny z datą wystawienia faktury lub datą jej wpływu do jednostki.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 6 lutego 2019 r., str. H1-H2