W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Rozliczenie wydatków na remont w firmie może być kłopotliwe
Artykuł:

Rozliczenie wydatków na remont w firmie może być kłopotliwe

10 października 2018

Emilia Wolnowska , Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy |

Wydatki poniesione na remont, które są niewielkie i nie sposób ustalić długości okresu, którego dotyczą oraz nie są dla celów bilansowych rozliczane w czasie, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z chwilą zdjęcia towarów z ewidencji magazynowej prowadzonej zgodnie z ustawą o rachunkowości – pisze w Rzeczpospolitej Emilia Wolnowska, Starszy Konsultant, doradca podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu.
W analizowanej przez Eksperta BDO sprawie, spółka prowadzi hurtownię materiałów budowlanych. Planuje remont magazynu. Chce go przeprowadzić, wykorzystując własne materiały i przy pomocy swoich pracowników. Co z VAT i kosztami w przypadku takiego rozwiązania? – pyta Czytelniczka.
Jak wyjaśnia Emilia Wolnowska, w pierwszej kolejności należy ocenić czy czynności podjęte przez podatnika nie będą w istocie stanowić ulepszenia środka trwałego, ponieważ determinuje to moment i sposób zaliczenia dokonanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, tj. ujęcie jako tzw. kosztów pośrednich (wydatki na remont) lub wyłączenie tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów i ujęcie ich w formie odpisów amortyzacyjnych (wydatki na ulepszenie).
Z uwagi na to, że przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji remontu zasadne jest odwołanie się do definicji sformułowanej w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Różnica pomiędzy wydatkami ponoszonymi na remont, a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania lub odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych funkcji.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy CIT nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy CIT powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z powyższym przepisem za ulepszenie uważa się takie czynności jak przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację. Należy pamiętać, że na skutek zmiany przepisów zastosowanie będą mieć różne limity w zależności od momentu przyjęcia środka trwałego do używania. W przypadku ulepszenia po 31 grudnia 2017 r. środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r., zastosowanie ma limit w wysokości 3.500 zł decydujący o konieczności rozliczania wydatków w kosztach podatkowych poprzez amortyzację. Limit 10.000 zł dotyczy środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r.
Cała odpowiedź Eksperta BDO w Rzeczpospolitej z 10 października 2018 r., str. H4-H5