• Rafał Sosnowski
Rafał

Rafał Sosnowski

Partner w Dziale Rewizji Finansowej

BDO Centrala Warszawa

+48 22 543 16 00

vCard

Kontakt


Partner w Dziale Rewizji Finansowej z ponad 11-letnim doświadczeniem zawodowym, obejmującym audyt sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), badanie planów przekształceń, audyt wewnętrzny, ocenę systemu zarządzania ryzykiem oraz doradztwo w zakresie rachunkowości. Wśród spółek, dla których świadczył usługi, znajdują się podmioty giełdowe, duże grupy kapitałowe oraz fundusze inwestycyjne. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych. Autor publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

Przykładowe branże: nieruchomości, usługi medyczne, usługi finansowe, fundusze inwestycyjne.