• Leszek Kramarczuk
Leszek

Leszek Kramarczuk

Członek Zarządu, biegły rewident

BDO Biuro Katowice

+48 32 661 06 00

vCard

Kontakt


Biegły rewident z ponad 20 letnim doświadczeniem w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wielu podmiotów, w tym spółek giełdowych. Posiada także doświadczenie w pracach dotyczących wdrażania międzynarodowych standardów rachunkowości, przeprowadzania due diligence, a także udziału w opracowywaniu prospektów emisyjnych.

Autor artykułów z zakresu rachunkowości. Prowadził wykłady w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Kieruje biurem BDO w Katowicach. Od kilku lat jest członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów