• Beata Wójciak-Dziechciarz
Beata

Beata Wójciak-Dziechciarz

Starszy Menadżer w Dziale Business Services & Outsourcing

BDO Biuro Poznań

+48 61 622 57 00

vCard

Kontakt


Ekspert w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych (polskie standardy rachunkowości, MSSF, konsolidacja) firm z różnych branż (w szczególności podmioty produkcyjne, usługowe i firmy handlowe), w tym również spółki giełdowe. Trener szkoleń w zakresie rachunkowości (MSSF, polskie standardy rachunkowości, konsolidacja).