• Łukasz Bal
Łukasz

Łukasz Bal

Supervisor w Dziale Rewizji Finansowej

BDO Centrala Warszawa

+48 22 543 16 00

vCard

Contact


Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych -  kierunek Finanse i rachunkowość. Jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Z BDO związany od 2015 roku.

Posiada doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR)  i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w tym także spółek giełdowych.

Uczestniczy w badaniach spółek z różnych branż (m.in. handlowych, pożyczkowych, deweloperskich, produkcyjnych, budowlanych, nieruchomościowych, ubezpieczeniowych) oraz funduszy inwestycyjnych. Współpracuje z zagranicznymi audytorami w zakresie badania pakietów sprawozdawczych spółek. Uczestniczył także w projektach międzynarodowych dotyczących audytu wewnętrznego. 
Autor publikacji z zakresu finansów  i rachunkowości.