This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Rechnungsprüfung und Beratung

Audyt i Doradztwo Rachunkowe

Zapraszamy do skorzystania naszych usług w zakresie audytu oraz doradztwa rachunkowego. Nasz dział audytu zatrudnia ponad 100 osób. Dzięki temu jesteśmy w stanie efektywnie budować zespół dedykowany do obsługi każdego klienta.

Wiedza i profesjonalizm poszczególnych audytorów oraz standardy i doświadczenia sieci BDO są gwarantem wysokiej, takiej samej na całym świecie jakości usług świadczonych naszym klientom. Nasza metodologia badania jest zgodna we wszystkich istotnych aspektach z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Księgowych.

Znajomość klienta, jego branży, charakterystycznych problemów jakie mogą sie pojawiać, pozwala nam nie tylko efektywnie przeprowadzić projekt w zaplanowanych terminach, zmniejszyć koszty dodatkowe, ale również zbudować partnerstwo skutkujące tworzeniem wartości dodanej ze współpracy z nami. Co roku badamy ponad 600 sprawozdań finansowych, z czego ponad 100 to sprawozdania instytucji zaufania publicznego oraz firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych lub New Connect. Braliśmy udział w IPO ponad 60 spółek.

Nieprzerwanie od 2000 roku zajmujemy czołowe miejsce Rankingu Firm Audytorskich dziennika Rzeczpospolita. Nasze wieloletnie doświadczenie, praktyczna wiedza oraz znajomość zmieniającego się ustawodawstwa dotyczącego rachunkowości, finansów i podatków stanowi  podstawę do świadczenia innych usług związanych z rachunkowością spółki.

Zakres naszych prac w tym obszarze:

  • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych (według UoR, MSR, US GAAP, UK GAAP, HGB);    
  • Rachunkowość instrumentów finansowych i firm leasingowych;    
  • Projektowanie systemów i procesów rachunkowych; 
  • Dostosowywanie systemów rachunkowych do wymogów grupowych;
  • Ocena zgodności systemów rachunkowych z wymogami UoR i wymogami grupowymi;
  • Opracowywanie zakładowych planów kont wraz z przykładowymi księgowaniami;
  • Doradztwo w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów rachunkowych.