• Konferencja BDO

  VIII Ogólnopolskie Forum Rachunkowości i Podatków

  Czytaj więcej

VIII Ogólnopolskie Forum Rachunkowości i Podatków

Od: 27 października 2016
Do: 28 października 2016
Termin: 09:00 - 17:00
Hotel Marriott
Aleje Jerozolimskie 65/79
Warszawa  00-697
Mapa dojazdu

Marzena Paćkowska
Email
 • INFORMACJE OGÓLNE
 • Agenda

 

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskim Forum Rachunkowości i Podatków. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na wydarzeniu łączącym wykłady oraz konsultacje eksperckie.

Zaproszeni eksperci będą starali się przybliżyć Państwu najważniejsze kwestie dotyczące modelu zintegrowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z wyniku całościowego według ustawy o rachunkowości i MSR, różnic pomiędzy polskimi zasadami sporządzania sprawozdania skonsolidowanego a MSSF/MSR. Od ich omówienia zaczniemy Forum, poświęcając tym właśnie zagadnieniom szczególnie wiele miejsca.

Celem drugiego dnia Forum jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących podatkowego zamknięcia roku i nowelizacji prawa podatkowego. Omówione będą także kierunki interpretacji przepisów budzących najwięcej wątpliwości lub będących przedmiotem szczególnej uwagi ze strony praktyków oraz organów podatkowych. 1.07.2016 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie elektronicznego raportowania przez podatników danych na potrzeby służb skarbowych - Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatków dochodowych zostanie omówiony podczas drugiego dnia Forum.

Forum skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych i wszystkich tych, którym nieobca jest problematyka prawa podatkowego i rachunkowości w kontekście Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz polskich regulacji.

Nasi eksperci to praktycy, biegli rewidenci i doradcy podatkowi podzielą się z Państwem swoją wiedzą, wskażą pułapki w przepisach, wyeksponują zagrożenia i sposoby ich ominięcia.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum, po merytorycznej dyskusji, zaprosimy Państwa na spektakl do Teatru.

Serdecznie zapraszamy!

Zarejestruj się

 

I dzień - 28 października 2016

Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok  wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych:

 

I. Wpływ na sprawozdanie finansowe zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujących od 2016 roku:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – zmiany kryteriów ustalania kontroli, znaczącego wpływu oraz ustalenia jednostek powiązanych. Zmiana wysokości progów zwalniających z sporządzania SSF oraz zmiana okresu amortyzacji wartości firmy.
2. „Małe podmioty” – nowa definicja, oraz uproszczenia w zasadach w stosowanych zasadach wyceny i prezentacji sprawozdań finansowych dla małych podmiotów.
3. Ujmowanie informacji na temat podatku dochodowego z podziałem na kraje – projekt zmian w ustawie wprowadzający nowe sprawozdanie.

II. MSSF 15 Przychody:  
1. Wprowadzenie​

2. Model „5 kroków”
3. Koszty umowy
4. Prezentacja
5. Ujawnienia

III. Przegląd zmian w MSSF:
1. Istotne zmiany wynikające z dorocznych zmian MSSF obowiązujące od 1 stycznia 2016

 • Zmiany w MSR 16 i 38
 • Zmiany w MSSF 11
 • Zmiany w MSR 27
 • Zmiany w MSR 1
 • Inne zmiany w MSSF (MSSF-5, MSSF-7, MSR 34)

2. Zmiany obowiązujące w kolejnych latach, z możliwością wcześniejszego zastosowania.

 • MSR 7
 • MSR 12
 • Projekty MSSF 15, MSSF 9, MSSF 16.

3. Aktualny status zatwierdzenia MSSF w UE

IV. Likwidacja i upadłość podmiotów:  
1. Zdolność do kontynuacji działalności, przesłanki zagrożenia kontynuacji działalności.
2. Sprawozdanie finansowe podmiotu w upadłości likwidacyjnej.
3. Upadłość układowa, a sprawozdanie finansowe.
4. Postępowanie likwidacyjne i jego skutki w sprawozdawczości finansowej.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zapraszamy Państwa na spektakl do Teatru.

 

II dzień - 29 października 2016

Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów podatkowych​

 

I. Podatek od towarów i usług  - Prelegent Aneta Pożarowska – doradca podatkowy
1. Przygotowanie do zakończenia roku podatkowego  oraz nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.
2. Zmiany w VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.


II. Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany 2016/2017 - Marcin Górski  – doradca podatkowy
1. Jednolity plik kontrolny jako narzędzie kontroli podatków dochodowych.
2. Nowe obowiązki sprawozdawcze w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi – CIT TP/PIT TP.
3. Nowy kształt dokumentacji podatkowej – local file/master file.
4. Obowiązek realizacji płatności za pomocą rachunku bankowego a uszczelnienie systemu podatkowego.
5. Duża i mała klauzula obejścia prawa w podatkach dochodowych.

III. PIT – interpretacje i orzecznictwo 2016 oraz zmiany 2017 – Radosław Kowalski – doradca podatkowy
1. Kiedy przychód ze świadczeń rzeczowych – paliwo w jazdach prywatnych – studium przypadków.
2. Noclegi osób nie będących w podróży służbowej – kiedy przychód?
3. Wniesienie aportu do spółki kapitałowej – w jakiej wysokości przychód?