• Seminarium BDO

    Świadomość zagrożeń podstawą bezpieczeństwa firmy!

    Czytaj więcej

Świadomość zagrożeń podstawą bezpieczeństwa firmy! - Odpowiedzialność zbiorowa, rola sygnalisty, systemy bezpieczeństwa

Data: 30 maja 2019 r.
Termin: 10.00 - 16.00
Udział w seminarium jest płatny.
Q Hotel Plus Wrocław
ul. Zaolziańska 2
Wrocław  
Mapa dojazdu

Iwona Charzewska
Email
  • INFORMACJE
  • Agenda
  • Partnerzy
  • Prelegenci

 

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, członków zarządów, dyrektorów działów prawnych, HR, finansowych i compliance  na praktyczne wykłady z Ekspertami BDO oraz naszymi Partnerami poświęcone odpowiedzialności zbiorowej spółek, roli sygnalisty oraz systemów bezpieczeństwa.


Celem seminarium jest przedstawienie, przez zaproszonych ekspertów, zmian prawnych dotyczących odpowiedzialności zbiorowej spółek, roli sygnalisty oraz bezpieczeństwa w firmie.  Eksperci przybliżą najważniejsze zmiany w przepisach i ich skutki. Nowością będą sesje Round Tables, podczas których uczestnicy będą mieli okazję na wymianę poglądów i doświadczeń.

 

09:00-09:30

Rejestracja uczestników

09:30-09:50

Uroczyste powitanie Uczestników seminarium, wprowadzenie do konferencji

09:50-10:30

"Sygnalista - szansa, czy zagrożenie dla organizacji ?" - Wiktor Wesołowski, Anna Grochowska-Wasilewska - Kancelaria prawna KKLW

10:35-11:20

"Ryzyka dowodowe w życiu gospodarczym" - prof. Dr hab. Ewa Gruza

11:40-12:30

"4 główne wnioski jak lepiej zabezpieczyć swoją firmę przed płaceniem okupu. Przykłady firm, które zrobiły to dobrze i tych drugich" - Dawid Bałut - Test Army

12:35-13:05

"Trzymając w garści" Prezesa. O tym, czego Zarząd nie jest świadomy. Doświadczenia z wdrażania rozwiązań w zakresie systemów bezpieczeństwa" - Przemysław Wójcik, Katarzyna Wojtaszyn - eksperci BDO

13:55-14:20

"Biznes w dobie zagrożeń terrorystycznych" - Grzegorz Cieślak - ekspert ds. bezpieczeństwa

14:20-15:25

Sesja ROUND TABLES - interakcja między uczestnikami, wymiana myśli i doświadczeń - 3 rundy

15:30-16:15

Dyskusja ekspertów: Przemysław Wójcik  (BDO), Krzysztof Murzyn (TestArmy),  Piotr Caliński (nFlo), Wiktor Wesołowski (Kancelaria prawna KKLW), Katarzyna Wojtaszyn (BDO) - moderator

16:15-16:30   

Zakończenie konferencji

ORGANIZATOR

 

BDO        

 

PATRONI I PARTNERZY

 

      

                                        

 

 

 

Katarzyna Wojtaszyn

Z wykształcenia prawnik, konsultant z zakresu business security z ponad 18 letnim doświadczeniem w pracy w administracji rządowej, w tym  w pracy z  informacjami niejawnymi i obszarze zapobiegania przestępczości gospodarczej i ekonomicznej. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,  auditora systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015. Ukończyła liczne kursy doskonalające kompetencje, w tym m. in. szkolenie dla menadżerów ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg norm ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012, szkolenie z zakresu analizy ryzyka i szacowania skutków dla ochrony danych osobowych. Z pasji do człowieka certyfikowany coach ACC International Coach Federation, certyfikowany coach CALC WIAL pracy metodą Action Learning nad rozwiązywaniem problemów i doskonalenia kompetencji, wykładowca akademicki, organizator specjalistycznych warsztatów i szkoleń prawnych. Trener z zakresu problematyki ochrony informacji i danych osobowych, w tym audytor prawny, analityk ryzyka w zakresie dostosowania organizacji do wymogów z RODO.

Przemysław Wójcik

posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną, w tym w szczególności wynikających z przepisów regulujących ochronę danych osobowych. Audytor wiodący z zakresu bezpieczeństwa informacji ISO 27001. Przeprowadzał audyty norm ISO 27001 oraz z zakresu ochrony danych osobowych, opracowywał i wdrażał niezbędną dokumentację zgodną z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z rozporządzeniami wykonawczymi, a także z RODO - ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Absolwent podyplomowych studiów SGH: Bezpieczeństwo informacji. Inspektor Ochrony Danych - prowadzonych we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Wiktor Wesołowski

Adwokat, którego praktyka koncentruje na sprawach spornych i postępowaniach sądowych oraz zagadnieniach compliance. Wspiera zarówno polskich jak i zagranicznych klientów przy analizach przedsądowych i formułowaniu strategii procesowych oraz reprezentuje ich w postępowaniach gospodarczych, karnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Prowadzone przez niego postępowania obejmują m.in. sprawy dotyczące prawnokarnej i cywilnoprawnej odpowiedzialności członków organów spółek handlowych, nierzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych przedsiębiorstwa, podejmowania przez kadrę menedżerską działań na szkodę spółki, czynów nieuczciwej konkurencji takich jak utrudnianie dostępu do rynku, ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa, niezgodne z prawem oznaczanie towarów, naruszanie ustawowych i umownych zakazów konkurencji. W ramach swojej praktyki doradzał m.in. w sprawach spornych dotyczących branży infrastrukturalnej, lotniczej, health & fitness, rolno-spożywczej czy chemicznej.
Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, posiada certyfikat Approved Compliance Officer.

Anna Grochowska-Wasilewska

Adwokat, specjalizująca się w sprawach procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych i spraw karno-skarbowych. W ramach swojej praktyki doradza także w kwestiach compliance oraz reprezentuje klientów w postępowaniach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych oraz odpowiedzialności odszkodowawczej. Doktorantka w Zakładzie Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu postępowanie karne. Prowadziła także szkolenia dotyczące m.in. udziału zakładów ubezpieczeń w procesie karnym, uprawnień pokrzywdzonych w procesie karnym oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego, w tym m. in. współautorka "Raportu z analizy postępowań karnych prowadzonych w stosunku do członków władz statutowych podmiotów gospodarczych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające". Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, posiada certyfikat Approved Compliance Officer.

Piotr Caliński

Prawnik, UAM - Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo Sp. z o.o. Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli zarządczej, ochrony informacji i danych osobowych, transparentności bezpiecznego biznesu. W latach 2001-2004 odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. Od 2009 roku zatrudniony w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. w 2009 r., gdzie stworzył, a następnie zarządzał, Biurem Audytu Wewnętrznego. W 2010 r. został Prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info, w Grupie Kapitałowej PSE S.A. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE S.A., a następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE S.A., w 2016r. stworzył nową strukturę Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE SA. Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania podmiotami, firmami i organizacjami, zajmującymi się ochroną biznesową, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony infrastruktury krytycznej, terytorialnej, obiektowej, osobowej oraz ochrony informacji.

Grzegorz Cieślak

Ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Były członek rady programowej Centrum Badań nad Terroryzmem oraz Instytutu Analiz Informacji tej samej uczelni. Specjalista problematyki bliskowschodniej i Afryki północnej. Doradca ds. bezpieczeństwa w strategicznych obiektach infrastruktury transportowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz samorządu. Ekspert Profilaktyki Terroryzmu, uprawniony instruktor minerstwa - pirotechniki oraz Ekspert Ochrony Obiektów Dyplomatycznych. Autor projektów "(Nie)bezpieczna przesyłka", "Strategia zabezpieczenia wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych", "Tarcza", "B.O.S.S.", "BEHAV",  "Placówki edukacyjne w dobie zagrożeń terrorystycznych", współautor metody szkoleń w zakresie prewencji antyterrorystycznej "LIDER" oraz "A.L.E.R.T.". Autor metody szacowania ryzyka i oceny podatności dla obiektów administracji publicznej.

Prof. dr hab. Ewa Gruza

Niezależny Ekspert - Posiada tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk prawnych. Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kryminalistyce, prawie dowodowym, psychologii sądowej. Ponad 20-lat pełni funkcje eksperta w dziedzinie badań dokumentów. W obszarze Jej zainteresowań naukowych leżą kwestie związane z taktyką kryminalistyczną, prawem dowodowym, wykorzystaniem psychologii sądowej w procesie karnym i kryminalistyce, teorią opiniowania oraz szeroko rozumianą problematyką policyjną i bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, w tym bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych. Jest autorką ponad 120 artykułów, 13 monografii i redakcji naukowych monografii, w tym podręcznika, pomysłodawczynią i współredaktorem naukowym 21 wydań periodyku Problemy Współczesnej Kryminalistyki.  Dwukrotnie jej prace zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie im. Tadeusza Hanauska, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za najlepszą pracę z dziedziny kryminalistyki. Jest kierownikiem podyplomowych studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu oraz Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu.  Od 2016 r. jest Przewodniczącą Rady Konsultacyjnej Centrum Analityczno-Wywiadowczego i Doskonalenia Zwalczania Cyberprzestępczości. W 1988 r. ukończyła aplikację prokuratorską zdając egzamin prokuratorski, a od 2012 r. wpisana na listę adwokatów w warszawskiej ORA. Dwukrotnie była sędzią Trybunału Stanu.

Dawid Bałut

Specjalista i strateg cyberbezpieczeństwa. Doświadczenie zdobywał badając systemy bezpieczeństwa w największych firmach z Doliny Krzemowej, takich jak Apple, Amazon czy Facebook. Przez kilka lat pracował jako inżynier architektury bezpieczeństwa amerykańskiej firmy Egnyte. Jego celem jest wprowadzenie zachodnich metodologii pracy nad projektem i zapewnienie polskim firmom najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa. Jest ogromnym entuzjastą edukacji. Prowadzi wiele szkoleń i udostępnia darmowe wykłady online, a jego gościnne artykuły ukazywały się m. in. w Forbesie, Quorze, 2600 Security Magazine. Jako CEO CyberForces opracowuje długoterminowe strategie dot. cyberbezpieczeństwa, a jako szef działu Security pracuje przy najbardziej skomplikowanych projektach.

Krzysztof Murzyn

Specjalista od marketingu odpowiedzialny za rozwój biznesu i strategię produktu. Ekspert w przeprowadzaniu skutecznej cyfrowej transformacji i konsultant z zapleczem umiejętności menadżerskich. Jego doświadczenie w sprzedaży sięga 15 lat wstecz. W tym czasie zdobył szeroką wiedzę o rozwiązaniach i platformach e-commerce. Znajomość cyfrowego marketingu i strategii sprzedaży daje Mu solidne podstawy do znajdowania pragmatycznych rozwiązań biznesowych. Absolwent Szkoły Liderów społeczeństwa obywatelskiego Fundacji Prof. Pełczyńskiego od ponad 20 lat rozwija swoje umiejętności przywódcze w różnych organizacjach biznesowych i NGO. Lata 2005-2007 spędził za granicą (Dania, Indie, Rosja, Izrael) pracując w lokalnych firmach i instytucjach w rolach konsultanta, koordynatora marketingu, wykładowcy i digital marketingowca. W latach 2007-2017 rozwijał swoja karierę w spółkach technologicznych  z licznymi sukcesami w obszarze sprzedaży, rozwoju biznesu i doradztwa. Jego rola w TestArmy to odpowiedzialność za strategię produktową, długofalową komunikację marketingową i stały rozwój spółki.