Ogólnopolskie Forum Podatki 2018

Od: 30 stycznia 2018
Do: 31 stycznia 2018
Termin: 09:00 - 17:00
Hotel Marriott
Aleje Jerozolimskie 65/79
Warszawa  00-697
Mapa dojazdu

Marzena Paćkowska
Email
 • INFORMACJE OGÓLNE
 • Agenda

 

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Podatków. 
Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem w dniach 30 - 31 stycznia 2018 w Warszawie, w hotelu Marriott, gdzie odbędzie się konferencja poświęcona zmianom w ustawie o VAT i podatkach dochodowych CIT i PIT. 

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na wydarzeniu łączącym wykłady oraz konsultacje eksperckie. 

Jakie zmiany podatkowe czekają nas w 2018 roku? Jak wpłyną one na rozliczenia przedsiębiorców z fiskusem i jak się do nich przygotować? Jakie rozwiązania można wykorzystać, aby usprawnić swoją pracę?

Nasza konferencja jest znakomitą okazją, aby poznać zmiany w regulacjach podatkowych, jakie zaczną obowiązywać w 2018 roku i zastosować je w firmowej praktyce jest to  także doskonała okazja do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji ze specjalistami. 

Wszyscy zaproszeni eksperci są praktykami, którzy na co dzień spotykają się z omawianymi zagadnieniami, a ich wystąpienia przygotowane są tak, aby dostarczyć Państwu praktycznych informacji z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum, po merytorycznej dyskusji, zaprosimy Państwa do Teatru ROMA gdzie obejrzymy musical PILOCI.

PILOCI to pełna emocji musicalowa opowieść o miłości brutalnie przerwanej przez II wojnę światową. Wielkie uczucie łączące Jana, młodego polskiego pilota wojskowego i Ninę, war-szawską aktorkę kabaretową i piosenkarkę, rozgrywa się na tle wydarzeń historycznych lat 30. i 40. ubiegłego wieku, przede wszystkim Bitwy o Anglię, w której niezwykle doniosłą rolę ode-grali polscy piloci.

Serdecznie zapraszamy!

Zarejestruj się

 

I dzień - 30 styczeń 2018- Nowelizacja ustaw podatkowych  CIT i PIT:

9.30 - 11.30 - Nowe zasady ustalania dochodu w 2018 r. - Paweł Wójciak - doradca podatkowy:

 1. Przychody z zysków kapitałowych.  Przychody z innych źródeł,
 2. Zasady ustalania dochodu,
 3. Zasady ustalania straty. 

11.45 - 13.30 - Koszty uzyskania przychodów w 2018 r. (zmiany) - Marcin Górski - doradca podatkowy

 1. Koszty finansowania dłużnego,
 2. Usługi niematerialne jako koszt uzyskania przychodów,
 3. Korekta dochodu z związku z brakiem zapłaty w terminie. 

Lunch 13.30 - 14.15 

14.15 - 16.15 - Wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów - Marcin Górski

 1. Wierzytelności przedawnione,
 2. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne,
 3. Wierzytelności umorzone,
 4. Strata z tytułu zbycia wierzytelności.

16.30  -  18.00 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - wybrane zagadnienia  - Radosław Kowalski - doradca podatkowy

 1. Zamiany w PIT dotyczące niektórych programów motywacyjnych (instrumenty finansowe, papiery wartościowe) 
 2. Zwolnienia w PIT - zmiany na 2018 r., finalny kształt
 3. Koszty uzyskania przychodu pracownika w 2018 r. i wykonawcy dzieła 
 4. Zatrudnienie członka zarządu a podatki 
 5. Zakończenie roku podatkowego w PIT - przypomnienie najważniejszych obowiązków pracodawcy i zleceniodawcy  

 

II dzień - 30 styczeń 2018 - Podatek od towarów i usług  w 2018 roku:

9.30 - 11.30 - Mechanizm podzielonej płatności (split payment) - nowa instytucja uszczelniania poboru podatku VAT - Aneta Lech (Pożarowska) - doradca podatkowy

 1. Mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE
 2. Split payment w Polsce - dobrowolny i obowiązkowy - planowane etapy wdrożenia
 3. Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności
 4. Kto decyduje o podzielonej płatności w dobrowolnym mechanizmie podzielonej płatności
 5. Czy stosowanie podzielonej płatności wymaga zgody wierzyciela
 6. Różne formy płatności w obrocie gospodarczym a system podzielonej płatności (np. płatność częściowa, kompensaty)
 7. Korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności
 8. Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem podzielonej płatności - nowe rachunki VAT
 9. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie podzielonej płatności
 10. Rola banków w mechanizmie podzielonej płatności
 11. Kiedy i na jakich zasadach będzie można wypłacić środki zgromadzone na rachunku VAT
 12. System podzielonej płatności a JPK

11.45 - 13.30 - Kasy fiskalne on-line i JPK_VAT - Hubert Grzyb doradca podatkowy

 1. Zmiana zasad wystawiania faktur VAT w przypadku gdy transakcja została uprzednio udokumentowana paragonem fiskalnym
 2. Kasy fiskalne on-line - kolejny etap cyfryzacji w rozliczeniach podatkowych
 3. Kasy fiskalne on-line na dziś ważne okresy przejściowe, m.in. do kiedy będą mogły być używane kasy starego typu, które grupy podatników zostaną najwcześniej objęte obowiązkiem stosowania kas on-line
 4. JPK_Paragon - jakie będą zasady raportowania transakcji z nie podatnikami i czy da się to zrobić zanim wdroży się kasy on-line? 
 5. Mikroprzedsiębiorcy jako jednostki zobowiązane do przesyłania JPK_VAT od 1 stycznia 2018r. 
 6. Nowe schematy JPK_VAT
 7. Czy JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT?

Lunch 13.30 - 14.15


14.15 - 16.15 -  Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej i innych aktach prawnych istotne z punktu widzenia rozliczania podatku VAT (wybrane zagadnienia) - Hubert Grzyb doradca podatkowy:

 1. Należyta staranność jako warunek odliczenia podatku VAT
 2. Biała i czarna lista podatników VAT prowadzona przez Szefa KAS na stronie BIP Ministerstwa Finansów i jej wpływ na ryzyko rozliczeń podatkowych
 3. Podatkowe skutki zapłaty należności na rachunek bankowy niezgłoszony organom podatkowym i nieujawniony na stronie BIP Ministra Finansów
 4. System STIR do analizy ,,podejrzanych"  transakcji w systemach płatniczych i możliwość blokowania rachunków bankowych podatników 
 5. Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Konstytucja biznesu) i jej wpływ na podatek VAT - m.in. skrócenie ze 150 do 120 dni braku płatności warunkujących zastosowanie ulgi na złe długi.

16.30 - 18.00 - Najważniejsze problemy w rozliczenia VAT ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji przepisów z 2017r. - Paweł Dymlang doradca podatkowy:

 1. Odwrotne obciążenie w zakresie usług budowlanych
  • największe kontrowersje odnośnie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych objętych odwrotnym obciążeniem,
  • usługi kompleksowe a odwrotne obciążenie, 
  • wynajem sprzętu budowlanego wraz z operatorem sprzętu a odwrotne obciążenie,
  • wynajem personelu dla usług budowlanych
  • znaczenie PKWiU dla opodatkowania transakcji jako odwrotnego obciążenia,
  • pojęcie  ,,podwykonawcy": w usługach budowlanych i budowlano-montażowych,
  • rozliczenie usług budowlanych w ramach konsorcjum,
  • refakturowanie a odwrotne obciążenie,
  • konsekwencje nieprawidłowego sklasyfikowania transakcji w ramach odwrotnego obciążenia,
  • najczęściej popełniane błędy w transakcjach odwrotnego obciążenia,
  • dokumentowanie transakcji w ramach odwrotnego obciążenia (ewidencja VAT, faktura VAT, deklaracja VAT, JPK).
 2. Terminy ewidencjonowania i rozliczania WNT, importu usług oraz dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca
 • wykazywanie podatku należnego
 • ujęcie podatku naliczonego
 • konsekwencje zbyt późnego otrzymania faktur, dla przypadków gdy podatek jest rozliczany w mechanizmie reverse chargé,
 • zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT w transakcjach reverse chargé - brak możliwości dokonania korekty wstecznej i konsekwencje odsetkowe
 • czy przepisy dotyczące przesunięcia terminu odliczenia podatku naliczonego względem momentu powstania obowiązku podatkowego są zgodne z Dyrektywą VAT i jaki mają wpływ na JPK_VAT.