• X Forum Rachunkowości i Podatków BDO

  Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok według krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów

  Czytaj więcej

X Forum Rachunkowości i Podatków BDO

Od: 25 października 2018
Do: 26 października 2018
Termin: 09:00 - 17:30
Hotel Marriott
Aleje Jerozolimskie 65/79
Warszawa  00-697
Mapa dojazdu

Marzena Paćkowska
Email
 • INFORMACJE OGÓLNE
 • Agenda

 

Szanowni Państwo,

Nasza konferencja jest znakomitą okazją, aby poznać zmiany w regulacjach zarówno rachunkowych jak i  podatkowych, jakie obowiązują w 2018 roku  oraz  zaczną obowiązywać od 2019 i zastosować je w firmowej praktyce. Istotnie zmienią się przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. W czasie Forum wybitni eksperci omówią nie tylko zmiany w ustawie o VAT, ale także zmiany w podatkach od osób prawnych i fizycznych.

Podczas spotkania Eksperci przedstawią jaki wpływ mają na sprawozdanie finansowe zmiany w ustawie o rachunkowości oraz KSR, raport zintegrowany a sprawozdanie finansowe. W latach 2018 oraz 2019 czekają nas duże zmiany wynikające z wejścia w życie nowych standardów dotyczących  rozpoznawania przychodów, umów leasingowych oraz rachunkowości zabezpieczeń w PSR i MSSF9. Od ich omówienia zaczniemy konferencję, poświęcając tym właśnie zagadnieniom szczególnie dużo miejsca.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie przepisom podatkowym dotyczącym m.in. rozliczeniom  VAT 2018, omówieniem najbardziej ryzykownych transakcji. Poruszony zostanie  także temat  należytej  staranności  - jak zachować prawo do odliczenia VAT i stawkę 0 %?
 
Wskażemy najistotniejsze planowane zmiany w CIT i PIT dotyczące dokumentacji TP oraz  wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami dla pracowników w przychodach pracownika  i kosztach pracodawcy - powiemy jakie pułapki czekają na podatników oraz świadczeniom na linii pracodawca pracownik.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum, po merytorycznej dyskusji, zaprosimy Państwa na spektakl do teatru.

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Forum Rachunkowości i Podatków.

 

Zarejestruj się

 

Dzień I - 25.10.2018

Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych

9.30 - 10.30, prof. dr hab. Ewa Walińska - Uniwersytet Łódzki

1. Sprawozdanie finansowe jako tradycyjna forma raportowania
2. Roczny raport a sprawozdanie finansowe

10.45 - 12.30, Michał Tomczyk - Po zdaniu egzaminu dyplomowego oraz złożeniu ślubowania oczekuje na wpisanie na listę biegłych rewidentów

1. Rachunkowość zabezpieczeń w PSR i MSSF9 - czy ułatwienia wprowadzone przez MSSF9 mogą wspierać wykorzystywanie rachunkowości zabezpieczeń na szerszą skalę?

 • Porównanie regulacji PSR i MSSF, ocena słabości dotychczas stosowanych regulacji w zakresie rachunkowości zabezpieczeń, zastosowanie nowego standardu i omówienie korzyści z tzw.  rebalancingu, wskazanie zalet i wad stosowanie rachunkowości zabezpieczeń


​12.45 - 13.30, Anna Bernaziuk - biegły rewident

1. Jak przygotować się do wdrożenia MSSF16? Praktyczne przykłady zastosowania przepisów przejściowych i dozwolonych uproszczeń.

 • identyfikacja leasingu, modyfikacja umowy, przypadki szczególne: umowy zawarte na czas nieokreślony oraz prawo wieczystego użytkowania, podejście praktyczne do impementacji standardu, w tym: przepisy przejściowe i możliwe do zastosowanie uproszczenia, aby wdrożenie było jak najłatwiejsze dla spółek

14.15 - 16.00,  Anna Bernaziuk - biegły rewident

1. cd. Jak przygotować się do wdrożenia MSSF16? Praktyczne przykłady zastosowania przepisów przejściowych i dozwolonych uproszczeń.

16.15 - 18.15, Marcin Krupa - biegły rewident

1. Zastosowanie MSSF15 - praktyczne studium przypadku.

 • zastosowanie nowego standardu na podstawie przykładu dotyczącego uzbrojenia sieci stacji paliw w sprzęt i oprogramowanie do obsługi tankowania, przejście przez 5 kroków, które trzeba przeanalizować, aby poprawnie zaksięgować przychody według MSSF15 – mało teorii i nacisk położony na konkretny case, który słuchacze będą mogli śledzić i rozwiązywać wraz z prowadzącym – case został opracowany przez BDO Global na potrzeby szkolenia dla działów technicznych BDO na świecie

 

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zapraszamy Państwa na spektakl do Teatru.


Dzień II - 26.10.2018

Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów podatkowych

9.30 - 11.30, Hubert Grzyb - prawnik, doradca podatkowy

1. Rozliczenie VAT 2018 - omówienie najbardziej ryzykownych transakcji

 • Transakcje łańcuchowe.
 • Odwrotne obciążenie.
 • Dostawa towarów, sprzedaż usług.
 • Kasy fiskalne.


11.45 - 13.15, Marek Sporny - prawnik, doradca podatkowy

1. Zmiany w VAT 2018/2019

 • Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych.
 • Kasy fiskalne on-line.
 • Faktura do paragonu.
 • Dostawa budynków, budowli lub ich części.
 • Inne.

2. Należyta staranność - jak zachować prawo do odliczenia VAT i stawkę 0 %?

 • Rola Metodyki dochowania należytej staranności.
 • Split payment a należyta staranność.
 • Czy i jak weryfikować kontrahentów?
 • Jaką ochroną otrzymuje podatnik?

14.00 - 15.45, Marcin Górski  - prawnik, doradca podatkowy

1. Podział przychodów na dwa źródła przychodów

 • przychody ze źródła przychodów - zyski kapitałowe
 • przychody ze źródła przychodów - pozostałe     

2. Limity na koszty uzyskania przychodów

 • koszty finansowania dłużnego
 • koszty zakupu usług niematerialnych

3. Bieżąca praktyka i orzecznictwo

16.00 - 17.30, Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy

1. Planowane zmiany w CIT i PIT dotyczące dokumentacji TP
2. Forma zapłaty w koszty wg przygotowywanych zmian
3. Leasing a koszty - zasady dotychczasowe i planowane zmiany
4. Samochód służbowym na potrzeby prywatne pracownika w świetle orzecznictwa
5. Optymalizacja podatkowa i ZUS zatrudnienia członków zarządu
6. Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami dla pracowników w przychodach pracownika  i kosztach pracodawcy